Ankara / Merkez
0 (312) 466 61 00 İstanbul / Taksim
0 (212) 293 72 00 İstanbul / Kadıköy
0 (216) 405 27 00
İzmir / Alsancak
0 (232) 465 16 00

YURTDIŞI EĞİTİM

Amerika Üniversiteler Rehberi

amerika üniversiteleri

Online Katalog

Karya International katalog

Öneri, İstek & Şikayetleriniz için lütfen bize yazın.

Karya International öneri, istek, şikayet

İyi derecede ingilizce bilen çalışma arkadaşları arıyoruz.

Karya International iş başvurusu


Daşary ýurtlarda bilim almaklygyñ

“Karya International” höküminde daşary ýurtlarda bilim almaklygyñ iñ gowy mümkinçiliklerini size hödürleýäris

Mähriban adamlar! KARÝA International atly daşary ýurtlarda bilim almaklyk hyzmatyny berýän geñeşdarlyk firmamyz, arzuwlaryñyza we beýik maksatlaryñyza barýan ýolda öñegidişlik bilen hyjuwdan ylham alýan täze durmuşyñyzdaky siziñ ilkinji ösüş we rowaçluk başgançagyñyzdyr.

Firmamyz, 1994-nji ýylda Türkiýänin paýtagty Ankara şäherinde daşary ýurtlarda bilim almak isleýänlere hyzmat bermek maksady bilen döredilen ilkinji hususy geñeşdarlyk firmadyr. Uçurymlaryñ hoşallygy we ýeten belent derejeleri firmamyzyñ ýokary hilli hyzmat berýäñdiginiñ aýdyñ we buýsandyryjy subutnamasydyr. Maksadymyz, dünýä halklarynyñ daşary ýurtlarda iñ gowy şertlerde ýokary derejede bilim almaklyk arzuwyny durmuşa geçirmeklikdir.

Karýa International firmasynyñ geñeşdarlar toparynyñ ähli agzasy İñlis dilini ýokary derejede bilýän tejribeli hünärmenlerden emele gelýändir. Geñeşdarlyk firmamyz Türkiýe bilen bilelikde Azerbaýjan, Özbegistan, Mongoliýa, Türkmenistan we ähli Arap ýurtlaryndan okuwçy we talyplara hyzmat berýändir.

KARÝA Inernational geñeşdarlyk firmasy höküminde alyp barýan işlerimizde we berýän ýokary hilli hyzmatlarymyzda şygarymyz gysgaça aýdylanda “YNAMDARLYK” bolup durýandyr. Maksadymyz; hiç haçan admlary diñe iñ amatly şertlerde daşary ýurtlara ibermeklik bilen çäklenmän, şol bir wagtyñ özünde hem daşary ýurtlarda çekilýän kynçylyklary azaltmaklyk, duş gelinip bilinjek her hili bökdençliklere çalt we düýpli çözgütler tapmaklyk, şeýlelik-de bilim alynýan döwürde hemişe siziñ ýanyñyzda hyzmatyñyzda bolmaklykdyr! Maksadalaýyk ýokary hilli hyzmat berip bilmeklik üçin firmamyzyñ ähli işgärleri daşary ýurtlarda bilim alan we gerekli durmuş tejribeleri bolan hünärenlerden saýlanyp alynandyr.

Arzuwlaryñyz arzuwlarymyzdyr!

Arzuwlaryñyzy hakykada öwürmeklik üçin ätjek her ädimiñizde we şol bir wagtyñ özünde gerek bolan her pursatda hemişe ýanyñyzda hyzmatyñyzda boljakdygymyza diñe bir ýazuw üsti bilen güwä geçmek bilen çäklenmän, munyñ aslynda öz iş kadamyzyñ özeni bolup durýandygyny aýratyn nygtamak isleýäris!

Karýa International geñeşdarlyk firmasy höküminde hemişe iş ýüzünde göz öñünde tutýan maksadymyz size we siziñ tanyş-bilişleriñize ömür boýy abraý bilen hyzmat etmeklikdir. Munyñ üçin gerek bolan ähli alada edilendir we ediljekdir. Siziñ begenjiñiz, şatlygyñyz we buýsanjyñyz, biziñ hem begenjimiz, şatlygymyz we buýsanjymyzdyr!

 

Mümkün ise lütfen Türkçe ya da İngilizce Doldurunuz.
Plase write Turkish or English if possible

Ady we familiýasy : A value is required.
Ýaşaýan ýurdy : A value is required.
E-mail : A value is required.
Telefony – ýurduñ kody – şäheriñ kody we telefon nomeri A value is required.
Mobil telefony – ýurduñ kody – operatoryñ kody we telefon nomeri A value is required.
Gyzyklanýan ugruñyz: A value is required.
Ýüzlenmäñiz : A value is required.
 

 

 

canlı destek
  • Canlı Destek
  • beni arayın