Jean Monnet Bursu nedir? Jean Monnet Bursunu kimler alabilir? Jean Monnet Bursu 2020 Başvuru tarihleri? Jean Monnet Bursu gerekli belgeler listesi? Merak edilenleri bu yazımızda cevaplamaya çalıştık.

Türkiye’nin Avrupa birliği sürecine girmesi ile birlikte, ülkemizde Avrupa Birliği süreçlerinde, süreç ile ilgili yetkin kişilere gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Avrupa birliği ilişkileri konusunda analiz yeteneği yüksek, konu hakkında bilgili yetişmiş kişi gereksinimi bu bursun kaynak noktasıdır.

Jean Monnet Bursunun finansörü Avrupa birliğidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik görüşmeleri sürecinde duyulan yetkin kişi gereksinimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Jean Monnet Bursu ilk olarak 1990 – 1991 eğitim öğretim yılında yürürlüğe konulmuş ve Avrupa Birliği entegrasyonu konusunda Türkiye’deki bilinç ve deneyimin arttırılmasına yönelik ön çalışmalar yapmıştır.

Jean Monnet Bursunu Kamu personeli, özel sektör çalışanı, sivil toplum kuruluşu çalışanları, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden son sınıfta olanlar, yüksek lisans seviyesindeki öğrenciler, doktorası halen devam eden öğrenciler ve üniversitelerdeki personellerden akademik ve idari olarak görev yapanlar tarafından alınabilmektedir.

Jean Monnet Bursunun desteklediği çalışma ve akademik alanlar

Malların Serbest Dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı,

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Balıkçılık

Taşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Mali Kontrol

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Copyright © 1994 - 2019 Karya International Yurtdışı Eğitim