ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

     Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KARYA INTERNATIONAL  (Bundan sonra “KARYA” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

KARYA tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

 

Yurtdışı Eğitim Hizmetlerimiz Kapsamında Kayıt Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi

 

Kimlik, İletişim, Finans, Eğitim, Mesleki Deneyim, Konaklama Bilgisi, Seyahat Bilgisi

 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

 

Sağlık Bilgisi

 

Açık Rıza Alınması

Yurtdışı Eğitim Hizmetlerimizden Yararlanan Kişiler Aracılığıyla Reklam/Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Eğitim, Konaklama Bilgisi

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Yurtdışı Eğitim Hizmetlerimiz Kapsamında Kayıt Süreçlerine Dair Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Kimlik, Eğitim, Finans, Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

 

Söz konusu kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim, ilgili formun doldurulması veya e-posta aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

KARYA tarafından kişisel verileriniz;

amaçlarıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara ve Herkese Açık olmak üzere internet sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sıfatıyla KARYA INTERNATIONAL’a “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ‘‘Bestekar Sk. 88/2-3 Kavaklıdere-Çankaya / ANKARA’’’ adresine yazılı olarak ve “kvkk@karyaint.com adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

 

Copyright © 1994 - 2021 Karya Yurtdışı Eğitim