Yurtdışı Eğitim

Globalleşen dünyanın en büyük getirilerinden biri olan yurtdışında eğitim imkanları, pek çok öğrenci tarafından farklı amaçlarla tercih edilen bir eğitim biçimidir. Öğrenciler eğitimlerini almak adına tercih ettikleri ülkenin vize gerekliliklerini yerine getirip okulları ile ilgili koşulları da sağladıklarında ister kısa ister uzun süreli olacak şekilde eğitimlerini alabilirler.
Pek çok farklı seçeneği ve programı barındıran yurtdışı eğitim seçenekleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilen ve belli şartlara sahip alternatiflerden oluşmaktadır.

Yurtdışında eğitim genel itibariyle dil eğitimleri, lisans yüksek lisans ve sertifika eğitimleri gibi profesyonel ve akademik eğitimler şeklinde farklı alternatiflere ayrılmaktadır. Öğrencinin her program için farklı gereklilikleri yerine getirmesi ve belli bir maddi imkana sahip olması gerekmektedir. Öğrenciler seçtikleri bu program alternatiflerine uygun olarak program esnasında ve sonrasında bazı haklara da sahip olabilmekte, kimi durumlarda ise sonrasında gittikleri ülkede daha uzun süreli kalabilme hakkını elde edebilmektedir.

Yurtdışı eğitim programlarına daha ayrıntılı yaklaşmak gerekirse;

Yurtdışı Dil Okulu Programları

Kariyerine katkı sağlamak, eğitimini ve vizyonunu geliştirmek gibi nedenlerle pek çok öğrenci ilk adım olarak yurtdışında dil eğitimi programlarını tercih ederek ister kısa süreli isterse uzun süreli olarak geleceklerine yatırım yapmaktadırlar. Farklı pek çok seçeneğe sahip olan dil okulları, öğrencilerin gittikleri amaca yönelik olarak genel ve yoğun programların yanı sıra sınava hazırlık, iş amaçlı programlarla da öğrencileri desteklemekte ve aynı zamanda eğitim süresince öğrencilere sundukları ekstra aktivite ve imkanlarla öğrencilerin kişisel gelişimleri için de fazlasıyla seçenek sunmaktadırlar. Her dil okulunun aylık olarak gerçekleştirdiği etkinlik, aktivite ve gezileri ile ilgili öğrencileri ile paylaştıkları aktivite takvimi bulunmaktadır. Öğrenciler bu takvim çerçevesinde ücretli ve ücretsiz olan bu ekstra programlara kayıtlarını gerçekleştirerek katılım sağlayabilirler.

Pek çok ülkede hem ülke özelinde yer alan butik dil okulları hem de dünya çapında eğitim veren ve farklı ülkelerde eğitimini sürdürmekte olan dil okulları bulunmaktadır. Yurtdışında eğitim seçeneğini değerlendiren öğrencinin öncelikli karar vermesi gereken konulardan biri de gideceği ülke ve alacağı eğitimin hangi dil üzerine olacağıdır. Özellikle sonrasında düşünülen kariyer planına uygun olarak öğrenciler farklı dil seçenekleri ile ilgili eğitimlerini alabilirler.

Öğrenciler dil okulu programlarına ihtiyaçları doğrultusunda minimum 2 haftalık bir süre ile yaklaşık 1 yıllık bir süre arasında katılabilmekte ve bu doğrultuda vize başvurularını ülkelerin koşullarına göre gerçekleştirmektedirler. Özellikle Avrupa ülkeleri öğrencinin öğrenmek istediği dil ile ilgili olarak kendi ülkesinde belli bir seviyeye kadar eğitim almış olmasını ve bu eğitimin ardından vize ile ilgili başvuru yapmasını da beklemektedir. Ancak kimi ülkeler için böyle bir koşul bulunmamasının yanı sıra ülkenin eğitim için verdiği farklı vize tipleri de bulunabilmektedir. Yurtdışında eğitim alacak kişinin ülke koşullarını iyi araştırması ve değerlendirmeleri buna uygun yapması gerekir.

Yurtdışı dil eğitimi için en çok tercih edilen İngilizce eğitim için öğrenciler pek çok ülkede alternatif bulabilirken, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi diller için seçenekleri daha sınırlıdır.

Video

Yurtdışı Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Yurtdışı Üniversite Eğitimi

Öğrencilerin globalleşmenin bir getirisi olarak en çok tercih ettiği programlardan biri de yurtdışında üniversite eğitimidir. Uluslararası bir kariyer geliştirmek amacıyla öğrenciler farklı ülkelerde pek çok programa başvuruda bulunabilmenin yanı sıra eğitimleri süresince ve sonrasında da eğitimlerini tamamladıkları ülkede çalışmak gibi ekstra kazanımlara da sahip olmakta ve bu sayede eğitim gördükleri alanı pratik anlamda da tecrübe edebilme şansına sahip olmaktadırlar.

Eğitim sistemi doğrultusunda başvuran öğrencilerden farklı beklentileri olan üniversitelerin ve ülkelerin ilk olarak göz önünde bulundurdukları konu öğrencinin önceki eğitiminde elde ettiği ortalaması ve eğitim göreceği dile ait bir yeterliliği olup olmadığıdır. Bunun yanı sıra lisans programları için öğrencilerden bölüme ve okulun dünya sıralamasında bulunduğu konuma da uygun olarak bazı farklı yeterlilikler de beklenmekte ve öğrenci bu yeterliliklerini kanıtladığı takdirde kabul işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Yurtdışında üniversite eğitimi öğrencinin yalnızca akademik gelişimine değil aynı zamanda dil yeteneğinin ilerlemesine, daha global bir vizyona sahip olmasına ve uluslararası bir çevreye de sahip olarak hayatını farklı bir yöne doğru ilerletmesine de olanak sağlamaktadır. Bu anlamda her yıl binlerce öğrenci yurtdışı üniversite eğitimini tercih etmektedir. Uluslararası yapıları ve verdikleri eğitimlerin dünya geçerlilikleri sayesinde çokça tercih edilen yurtdışında üniversite programları, kontenjan dolayısıyla çok fazla öğrencinin başvurduğu ancak eşitleri arasında başvuran öğrencilerin başarı kriterlerine uygun olarak tercih edildikleri programlar olmaları dolayısıyla öğrencilerin okulun kriterlerine dikkat ederek en erken şekilde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında üniversite başvurusu yapmak isteyen öğrenciler belli tarih aralıkları içerisinde bu süreçlerini gerçekleştirmeli ve aynı zamanda yine aynı süreç içerisinde tüm gerekliliklerini okula kanıtlar şekilde evraklarını hazırlayarak sunabilir durumda olması gerekmektedir. Ülkelerin farklı şartlarının olması veya giriş sınavı gibi ekstra beklentilerin bulunması halinde başvurulabilecek son tarihte farklılıklar görülebilmektedir. Ancak yurtdışında üniversite başvurusu yapacak bir öğrencinin hazırlıklarını genellikle başvuruların başladığı Eylül-Aralık ayları içerisinde tamamlamaya başlamaları kabul anlamındaki şanslarını artırmaktadır.

Pek çok alanda üniversite eğitimi alabilen öğrenciler eğitimlerinin ardından ülkelerin çoğunda kalıp çalışma hakkına sahip olmakta ve bu şekilde kariyerlerini de uluslararası alanda geliştirme fırsatını bulabilmektedirler.

 

Yurtdışı Master Eğitimi

Yalnızca lisans programları değil aynı zamanda master programları için de her yıl pek çok öğrenci yurtdışı eğitimi tercih etmektedir. Bölümlerine dair çok daha ayrıntılı bir eğitimi içeren master programları aynı zamanda öğrencilere sundukları staj programı alternatifleri ve workshoplar ile kariyerlerini yönlendirmede de oldukça büyük bir katkı sağlamaktadırlar. Aynı zamanda özellikle akademik olarak ilerlemek isteyen öğrenciler için de tezli yüksek lisans alternatifleri sektörel olduğu kadar akademik olarak da fazlasıyla seçenek sağlamaktadır.

Ülkelerin eğitim sistemleri ve vize koşullarına uygun olarak değişkenlik gösteren master eğitimi süreleri pek çok ülkede 1 veya 2 yıl olarak sunulmaktadır. Öğrenciler ülkenin vize kurallarına uygun olarak programları süresince ve sonrasında çalışma iznine sahip olabilmektedirler. Genel itibari ile düşünüldüğünde eğitim süresince part-time olan çalışma izni; program sonrasında full-time olarak devam etmekte ve bu süreç içerisinde öğrenciler, mesleğine yönelik çalışma şansını elde edebilmekte ve hatta bazı ülkelerde bu deneyimi uzatma hakkına da sahip olabilmektedirler.

Yurtdışında bir hayat kurma yolunda en büyük artılardan biri olan yurtdışı master programları, başvuru koşulları her ne kadar değişkenlik gösterse de öğrencinin not ortalamasına ve gideceği programın dil yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlayacak sınav sonucuna göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra program ve okul bazlı olarak öğrencilerden farklı yeterlilikler, iş deneyimleri de beklenebilmektedir ve öğrenciler bu yeterliliklerini resmi belgelerle kanıtlayabilir durumda olmalıdırlar. İngilizce program seçeneği açısından oldukça zengin olan yurtdışı master programları öğrencilerin aldıkları eğitimi uluslararası alanda daha rahat kullanmalarına ve kariyer planlarını daha geniş bir alanda gerçekleştirebilmelerine de olanak sağlamaktadır.

Yurtdışı master eğitimi almak isteyen öğrencilerin program başvurularının genel başvuru süreçleri başlamadan veya sürecin başında iken hazırlıklarını tamamlamaları oldukça önemlidir. Bunun en büyük nedeni uluslararası öğrenci kontenjanlarının sınırlı olması dolayısıyla öğrencinin en erken şekilde başvurusunu tamamlamasının kabul alma aşaması için eşitleri arasında öğrenciyi ön plana çıkarmasıdır.

Yurtdışında Sertifika, Diploma Programları ve Co-Op

Farklı sebepler dolayısıyla (not ortalaması, dil yeterliliği v.b.) tezli yüksek lisans için uygun olmayan öğrencilerin en çok tercih ettikleri yurtdışı sertifika, diploma programları öğrencilere özellikle sektörel anlamda verilen profesyonel eğitimler vererek sonrasındaki kariyer yollarında farklı alternatiflere sahip olmalarını sağlamaktadır. Genellikle 1 ve 2 yıl süren programlar sonrasında sağladıkları çalışma haklarının yanı sıra program dahilinde yer alan ücretli ve ücretsiz staj imkanları ile de öğrencilerin deneyim elde etmelerini de önceliklendirmektedirler. Aynı zamanda farklı ülkelerde daha kısa süreli olarak da alınabilen sertifika programları, vakti kısıtlı olan çalışanların mesleki olarak gelişim göstermek adına tercih edebildikleri programlardır.

Mesleki gelişim hedefi ile öğrencilere uygulamalı eğitim sunulan yurtdışı sertifika ve diploma programları tezsiz yüksek lisans mertebesinde olabilecekleri gibi aynı zamanda lise mezuniyeti sonrasında da tercih edilebilmektedir. Bu tarz programların öğrenciye sağladığı en büyük kazanımlardan biri de program süresince verilen eğitimlerin mesleğe ait tecrübeleri bulunan kişilerce verilmesi ve öğrencilere büyük firmalar ile tanışma fırsatı sunulmasıdır. Bu sayede öğrenciler programları dahilinde sahip oldukları part-time çalışma izinlerini eğitimini aldıkları programa yönelik olarak değerlendirme fırsatı bulabilmektedirler.

Yurtdışı sertifika ve diploma programlarının öğrenciye sağladığı en büyük şans ise Kanada’da alınan bu tarz bir programın ardından öğrencinin minimum 6 ay süresince ücretli yapabileceği staj programı yani Co-Op programlarıdır. Özellikle devlet kolejlerinde alınacak 2 yıllık eğitimler ve özel kolejlerin sunduğu eğitimle harmanlanmış toplamda 2 yıllık program dâhilinde yapılabilen Co-Op programları öğrencinin ücret alarak full-time olarak staj yapmasını sağlamakta ve sonrasındaki süreçte ülkede kalıcı olabilme süreci için oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Öğrenciler çoğunlukla Co-Op programları esnasında çalıştıkları şirkette yeterli eforu sarfedip kendilerini gösterdiklerinde iş teklifi alarak çalışma hayatlarını uzun süreli devam ettirme şansına sahip olabilmektedirler.

Yurtdışı eğitim programları ile ilgili detaylı bilgi için sitemiz üzerinden bilgi istek formumuzu doldurabilir, ofislerimize direkt ulaşarak uzman danışmanlarımızın deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Yurtdışı Eğitim Haberleri

Dubai'de Dil Eğitimi ve Çalışma İzni
karya yurtdışı eğitim
İngiltere'de Üniversite Okumak & Kabul Şartları
karya yurtdışı eğitim
Malta'da Dil Eğitimi
karya yurtdışı eğitim
Güney Afrikada Dil Eğitimi
karya yurtdışı eğitim
Hollanda'da Üniversite Eğitimi
karya yurtdışı eğitim
Malta'da Dil Eğitimi
karya yurtdışı eğitim
Pandemi Sürecinde İngiltere Dil Okulları
karya yurtdışı eğitim
Kanada'da College Eğitimi
karya yurtdışı eğitim
İrlanda'da Eğitim
karya yurtdışı eğitim

Copyright © 1994 - 2021 Karya Yurtdışı Eğitim