Yurtdışı Yüksek Lisans

Yurtdışı Yüksek Lisans

İş dünyasının niteliği her geçen gün büyük bir değişim gösteriyor. Bu değişimden iş dünyasında yer alacak olan kişiler de büyük ölçüde etkileniyor. Çünkü artık çok daha fazla donanıma sahip kişiler tercih ediliyor. Bu nedenle bireylerin pek çok alanda kendilerini geliştirmeleri ve eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları gerekiyor. Yurtdışı yüksek lisans programları sayesinde iş dünyasında yer almayı planlayan kişiler çok daha farklı, görünür ve ayrıcalıklı bir hale geliyor. Yurtdışında yapılan yüksek lisans eğitimi kişiye hem mesleki açıdan yeterlilik hem de dil açısından büyük bir gelişim sağlıyor. Bireyler bu sayede iş dünyasının kapılarını çok daha kolay açabiliyorlar ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanabiliyorlar.

Yurtdışı Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Yapmanın Ne Gibi Faydaları Vardır?

İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji ve bilgi çağıdır. Böylesine hızlı akıp giden bir çağda da oldukça donanımlı olmak gerekir. Artık lisans mezunu olmak tek başına yeterli bir donanım olarak görülmez. İş hayatında kendini daha fazla geliştirmiş bireyler tercih edilir. Üniversiteden mezun olur olmaz iş kapılarının ardına dek açılmadığı bir gerçektir. Bu nedenle kişiler kendilerine ne kadar çok yatırım yaparlarsa özel yaşantılarında da iş hayatlarında da oldukça rahat ederler.

Yüksek lisans yapmak kişiyi diğer kişilerden daha öne taşıyan bir durumdur. Kişinin mesleki eğitimi daha da ileri seviyeye ulaşmıştır. Özellikle de yurtdışında yüksek lisans yapmak çoğu kişiyi iş hayatında geride bırakır. Çünkü kişi hem yabancı dil bilgisi elde etmiş hem de mesleki donanımını uluslararası bir nitelikte geliştirmiştir. Tüm bunların yanı sıra İngiltere, Kanada, Amerika ya da Avustralya gibi dünyadaki en iyi eğitim kurumlarının yer aldığı ülkelerde yüksek lisans yapılması iş hayatında oldukça öncelikli bir yer edinilmesini neredeyse garanti eder. Kişiler en başta kendileri için sonrasında da oldukça zorlu olan iş yaşantısı için yurtdışı yüksek lisans eğitimi almayı düşünmelidirler.

Yurtdışı Yüksek Lisans

Uluslararası Şirketlerde Yer Alabilme İmkânı

Kişilerin kariyer süreçleri birbirinden farklı bir şekilde ve onların donanımlarına göre ilerler. Ancak iş dünyasında diğer kişilerin çok daha önünde olmayı garantileyen bazı donanımlar mevcuttur. Bunlardan biri de yurtdışında yüksek lisans yapmaktır. Özellikle de uluslararası şirketlerde yurtdışı yüksek lisans bitirmiş olmak oldukça ayrıcalıklı bir durumdur. Çünkü yurtdışında yüksek lisans yapmış bir birey hem başka bir ülkede yaşama deneyimi gerçekleştirmiş ve bu değişimi başarıyla tamamlamıştır hem de yabancı dil eğitimini en iyi şekilde almıştır. Tüm bunların yanı sıra almış olduğu eğitimi oldukça ileriye taşımış, mesleki bilgisini uluslararası standartlarla donatmıştır. Kariyer gelişimlerinde kritik bir sıçrama sağlamak isteyenler yurtdışında yüksek lisans yapmayı öncelikli hedef haline getirmelidirler. Bu sayede hem bireysel açıdan kendi hayatlarında hem de oldukça rekabetçi ve zorlu geçecek olan iş hayatlarında pek çok başarıya ve gelişime imza atmaları mümkün olmaktadır. Günümüz şartlarında yüksek lisans eğitimi neredeyse olmazsa olmazlardan biridir. Bu eğitimi bir de yurtdışında tamamlamak kişileri rakiplerinin açık ara önüne geçirecektir.

Yurtdışı Yüksek Lisans

Yurtdışı Yüksek Lisans İçin En Çok Hangi Ülkeler Tercih Ediliyor?

Yurtdışı yüksek lisans programları için tercih edilebilecek pek çok ülke vardır. Kişiler yurtdışında yüksek lisans yapmak istediklerinde gitmek istedikleri ülkeleri belli başlı kriterlere göre seçerler. Bu kriterlerden biri de yüksek lisans programının süresidir. İngiltere, yüksek lisans eğitimi için en çok tercih edilen ülkedir. Bunun başlıca sebebiyse yüksek lisans eğitim süresinin bir yıl olmasıdır. Çünkü bir yıllık bir eğitim kişiye hem zaman açısından hem de maddi bakımdan pek çok avantaj sağlar. Çok uzun süren yüksek lisans programları kişilerin iş dünyalarına daha geç başlamalarına ve yabancı bir ülkede çok daha maddi kaynak harcamalarına neden olur. Bir yıllık master süresinden dolayı İngiltere en sık tercih edilen ülkedir.

Yurtdışı Yüksek Lisans

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapılabilecek Diğer Ülkeler

Yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak isteyeceklerin tercih edecekleri diğer ülkeler arasında Kanada ve Amerika yer alır. Buralardaki eğitim süresi genelde iki yıldır. Çok nadir de olsa bir yıl süren yüksek lisans programları mevcuttur. Avustralya’daki eğitim süreleri de ortalama olarak 1,5 ya da 2 yıldır. Avustralya ve İngiltere yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere aynı zamanda çalışma izni veren ülkelerdir. Bu nedenle oldukça sık tercih edilen ülkeler arasında yer alırlar.

Amerika, İngiltere ve Kanada en sık tercih edilen ülkeler olmakla birlikte yüksek lisans eğitimi için gidilebilecek pek çok ülke vardır. Son zamanlarda yıldızı parlayan diğer ülkeler Rusya, Çin ve Yeni Zelanda’dır. Çin ve Rusya’nın tercih edilme sebebinin başında dil olgusu gelir. Çünkü bu ülkelerin dilleri son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Yeni Zelanda ise genelde sahip olduğu iyi refah seviyesinden ve güzel yaşam şartlarından dolayı tercih edilen bir ülkedir. Aynı zamanda ülkenin ana dili İngilizcedir.

Doğru Okul Nasıl Seçilmelidir?

Yurtdışı yüksek lisans programı için tercih edilebilecek çok sayıda ülke, okul ve bölüm mevcuttur. Bu kadar çok seçenek arasında doğru bir karar verebilmek oldukça önemlidir. Bu süreç oldukça heyecan verici olmakla birlikte aynı zamanda oldukça zordur. Çünkü yüksek lisans eğitimi oldukça emek ve zaman isteyen bir eğitimdir. Özellikle de yurtdışında yüksek lisans eğitimi yapmak için çok fazla fedakârlık yapmak gerekir. Eğitimin yarıda kalmaması için gerekli olan tüm faktörleri doğru bir şekilde analiz etmekte yarar vardır.

İstenen bölümde yurtdışı yüksek lisans eğitimi almanın gelecek hedefiyle tam manasıyla örtüşüp örtüşmediği mutlaka analiz edilmelidir. İstenen alanda yüksek lisans yapmak gerekir mi ya da bu alanda yüksek lisans yapmak nasıl faydalar sağlar sorularına net cevaplar verilebilmelidir. Yüksek lisans eğitiminin özel sektör için ya da akademik alan için alınması bile pek çok farklılığı beraberinde getirir.

Yurtdışı Yüksek Lisans

Yurt Dışında Eğitim Fırsatları Nasıl Değerlendirilmeli?

Akademik alanda ilerlemek isteyenler doktora da yapmak isteyebilirler ve gidecekleri okulun direkt doktora geçişleri olup olmadığını mutlaka bilmelidirler. Kısacası hedeflenenle yapılan eylem mutlaka örtüşmelidir. Aksi halde eğitimin amacına ulaşmaması ya da yarıda kesilmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Doğru karar vermede etkili olan pek çok unsur vardır. Yüksek lisans eğitiminin alınacağı ülke de doğru seçilmelidir. Ülkenin iklimi, hayat şartları, ulaşımı, kalacak yerleri bakımından durumu gibi kıstaslar oldukça önemlidir. Başarılı bir eğitim sadece derslerle olabilecek bir iş değildir. Gidilen ülkenin tüm şartları bir bütün olarak eğitim üzerinde rol oynar. Seçilen okulun kalitesi, seçilen bölümün saygınlığı, okulun kapasitesi, bilgisayar ve teknoloji açısından durumu gibi diğer kıstaslar da mutlaka araştırılmalı ve elde edilen tüm bilgiler ışığında en doğru okul seçilmelidir.

Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitimi İçin Hangi Evraklar İstenir?

Yurtdışı yüksek lisans eğitimi için istenecek olan evraklar kişiden kişiye değişebilir. Seçilen ülke, okul, bölüm gibi pek çok kriter istenen evraklarda farklılıklar olmasına neden olabilir. Ancak farklılıklar var olsa bile genel olarak istenen belli başlı evraklar vardır. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve transkript genel olarak istenenler arasında yer alırlar. Transkriptin başvurulan okulun eğitim dilinde olması önemlidir. Bununla birlikte yurtdışı yüksek lisans eğitimi almak isteyen kişilerden GMAT ya da TOEFL GİBİ yabancı dil sınav sonucu istenir. Kişinin hakkında hocaları tarafından yazılmış akademik olan referans mektupları, kişinin ilgili bölüm hakkında yaptığı araştırma özetleri, kişinin özgeçmişi, varsa iş deneyimi bilgileri, sanat ve spor alanında sahip olunan başarılar, üyelikler ya da madalyalar gibi detaylar genel olarak istenen diğer evrak ve belgelerdir. Kişiler gerekli araştırmaları tamamladıktan sonra olabilecek en erken sürede başvurularını yapmalıdırlar. Bu sayede daha fazla okul avantajından yararlanabilirler.

Yurtdışı Yüksek Lisans

Yazar
5
Gözde Pekcevik
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Soru Sor
Amerika’da Sertifika Programları Nelerdir? Amerika’da sertifika programları bir çok ...
İtalya’da Mutfak Sanatlar Eğitimi İtalya’da mutfak sanatları eğitimleri, Avrupa’dan ...

Copyright © 1994 - 2020 Karya Yurtdışı Eğitim