Yurtdışında Dil Öğrenmek

Dil; insanların birbirleriyle anlaşabilmek, duygu veya düşüncelerini ifade edebilmek, bir topluluğa olan aidiyetini sembolize etmek ve gelişimini hızlandırıp kolaylaştırmak adına, ağız yoluyla çıkardığı seslerin organize edilmesi halidir. Dil kavramı konusunda uzman olan pek çok filoloğa göre, dil de, diğer canlılar gibi doğduğu, geliştiği ve zamanla ortadan kalktığı yani öldüğü için, canlı bir varlık olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de diller, insanoğlunun varoluşu ve faaliyetleri ile paralel bir gelişme kazanmaktadır. Bu nedenle insan sayısındaki artış ve insanların dünya genelindeki seyahatleri ile yayılıp büyürken, kendi içinde kapalı ve ilkel olan toplumların bizzat kendisi gibi ortadan kalkarak yok olmaktadır.

Dilin Tarihi Ve Ortaya Çıkışı

Bu konu, pek çok tarihçinin ve biyoloji kökenli bilim adamının araştırma konusu olagelmiştir. İnsanoğlunun ortaya çıkışı ve gelişim evreleri, doğrudan dilin da gelişim aşamalarını etkilediğinden, dilin orijini ve yayılışı, insan biyolojisi ile ilişkilendirilmektedir. Basit, temel ve sınırlı sayıdaki seslerin, zaman içerisinde anlamlı kelimeler bütünü haline gelişi; tarihçiler ve filologlar kadar, insanın biyolojik gelişimiyle ilgilenen bilim adamlarının da temel araştırma konularından biridir. Bu nedenle bilimin ve kutsal metinlerin işaret ettiği, insanların tek bir topluluk olduğu ve milletlerin bu topluluğun alt dallara ayrılması ile oluştuğu bilgisi, dünya üzerindeki tüm dillerin de tek bir ortak atadan oluştuğu fikrini de güçlendirmektedir.

Ana Dil Nedir?

Ana dil, aynı mantıkla oluşmuş “anavatan” kavramı gibi, kişinin doğduğu andan itibaren öğrenmeye başladığı ve zamanla bu dilin kullanımına hâkim olduğu dildir. Yani bu anlamda, kişinin öğrendiği ilk dildir. Ana dil, ilk olarak kişinin doğumuyla birlikte aile içinde karşılaştığından, sıklıkla temeli aile içinde atılmaktadır. Ana dilin öğrenimi; kişinin çocukluğundan itibaren çevresi ile iletişim halinde olması, içinde bulunduğu topluluğun normlarını ve kültürünü öğrenip, o topluluğun bir parçası haline gelebilmesi açısından hayati derecede önemlidir. Ayrıca anadil, yeni birdil öğrenmekiçin kişinin referans aldığı temel dayanak işlevi de görmektedir. Çünkü tüm dillere özgü olan dilbilgisi öğeleri, ilk önce bir dilde uygulamalı olarak tecrübe edilmeden, başka bir dildeki işlevi de anlaşılamayacaktır.

Dil Aileleri

Tüm insanların ortak bir atadan geldiği olgusu, teknik olarak farklı biçimlerde açıklanmış olsa da, hem kutsal metinlerin hem de modern bilimin kesiştiği bir noktadır. Bu olgudan yola çıkarak, dünya üzerindeki insanların ve oluşturdukları milletlerin de birbiriyle akraba oldukları sonucuna varılır. Bu nedenle diller de, aynı insanlar gibi birbirleriyle akrabalık ilişkisi içerisindedir. Örneğin, İngilizler ile Almanlar, Germen ulusları adı altında akrabalık ilişkileri olduğundan, İngilizce ve Almanca, Hint-Avrupa Dil ailesinin Germen Dilleri koluna mensupturlar. Bu nedenle gramer olarak, bir Latin dili olan İspanyolcaya nazaran çok daha benzer özellikler taşırlar.

Diller Arasındaki Farklar

Her ne kadar, diller de insanlar gibi ortak bir atadan doğmuş olsalar da, zamanla farklı coğrafyalara yayılan insanların farklı kültür ve yaşam tarzları geliştirmesi nedeniyle, zamanla farklılaşarak, kendilerine özgü bir şekilde gelişmişlerdir. Bu nedenle, coğrafi olarak birbirine yakın iki millet arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşim nedeniyle dilleri arasındaki benzerlikler daha fazla iken, uzak coğrafyalardaki diller arasındaki gramer ve ses farklılıkları çok daha fazladır. Hatta bu durumla alakalı olarak, hayvan davranışlarını inceleyen bazı bilim adamları, farklı coğrafyalarda yaşayan ve aynı türe mensup iki kuşun bile ötüş şekillerinde farklılıklar oluştuğunu iddia etmektedirler.

Bilingual Olmak Nedir?

Bilingual, bilingualizm veya multilingualizm, iki veya daha fazla dilin akıcı bir şekilde konuşulmasını ve anlaşılmasını ifade etmektedir. Bir insanın, kendi ana dilinin yanında birkaç dili de akıcı konuşabilecek kadar öğrenmesi mümkündür. Ancak bu durum, çoğu zaman doğuştan karşılaşılan şartlarla mümkün olabildiği gibi kişinin kendi çabası ile sonradan da kazanılabilmektedir. Örneğin, farklı topluluklar arasındaki evliliklerde, çocuklar hem annelerinin hem de babalarının konuştuğu diller ile çocukluktan itibaren aşina olduklarından, her iki dili de akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Bunun dışında bazı ülkelerde birden fazla resmi dil kullanıldığından, yine aynı durum söz konusudur. Örneğin Kanada vatandaşları hem Fransızcayı hem de İngilizceyi günlük hayatlarında sıkça kullanmaktadır. Yine ABD’de İngilizcenin yanında İspanyolca da sıklıkla konuşulan dillerdir.

Neden Yeni Bir Dil Öğrenilmeli?

İkinci birdil öğrenmekbazı durumlarda insanlar için mecburiyet halini alırken, kimi durumlar da pek çok avantaj sağlayan kişisel tercih sonuçlarıdır. Örneğin, İspanya’nın Katalonya bölgesinde Katalanca yerel bir dil olarak konuşulmaktadır. Ancak ülkenin resmi dili İspanyolca olduğundan, bu bölgede yaşayan insanların günlük hayatlarında çok sık kullanmasalar bile resmi işlemler için İspanyolcayı öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun dışında, günümüz dünyasında, iletişim araçlarının teknolojik etkiyle gelişimi, kültürler arasındaki etkileşimi de inanılmaz boyutlara taşımış durumdadır. İki farklı topluluğun üyeleri, iletişim kurmak için ya birbirlerinin dilini veya ortak bir ikinci dili öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun dışında akademik, kariyer imkânları, seyahat veya hobi amacıyla da öğrenme söz konusu olabilmektedir.

Yeni Bir Dil Öğrenmek Zor Mudur?

İnsan yaşamındaki her faaliyet gibidil öğrenmekistemenin de belirli bir zorluğu veya maliyeti vardır. Ancak en temelde insanın, neden bu faaliyete girişmesi gerektiğinin çok iyi farkında olması gerekmektedir. Zorunluluk veya kişisel tercih nedeniyle gerçekleşebilecek bu durum, doğrudan sonucu da etkileyecektir. Bunun yanı sıra öğrenmek istenen dilin niteliği de öğrenmeyi çok fazla etkileyecektir. Birbiriyle akraba olan diller, gramer ve telaffuz açısından büyük benzerlik taşıdığından, öğrenimleri daha kolay olurken, farklı dil ailelerinin üyeleri arasındaki ilişki azlığı nedeniyle zorluklarla karşılaşılabilir.

Kullanılan Yöntemler

Dil öğrenmekiçin, geçmişten günümüze pek çok metot ve teknik kullanılagelmiştir. İnsanların, yetenekleri ve fizyolojik yapıları, kendilerine özgü olduğundan, herkes kendine uygun öğrenme tarzını tercih edecektir. Ancak en temelde öğrenilecek dilin seslerine aşina olmak ve sesleri taklit edebilmek büyük önem taşır. Örneğin Arapça, seslerin daha çok gırtlak aracılığıyla çıkarıldığı bir dil olduğundan, bu duruma alışkın olmayan bir yabancının, öncelikle bu duruma kendini alıştırması gerekmektedir. Bunu sağlamak adına pek çok kişi, yabancı dili bizzat kaynağında edinme yolunu seçmektedir. Günümüzde teknolojik imkânların avantajları, yabancı dillerle çok daha kolay etkileşim halinde olmayı kolaylaştırmıştır.

Yabancı Dil Öğrenmenin Yararları

Yabancıdil öğrenmekkişiye pek çok yarar sağlamaktadır. Öncelikle ikinci bir dile aşina olmak, o dile sahip olan kültür ile yakın etkileşim haline girmeyi sağlayacağından, kişinin bakış açısında ve algılarında büyük gelişmelere neden olacaktır. Bunun yanında, kariyer imkânları açısından, birden fazla dil konuşabilme yeteneği, kişiye yeni kapılar açacaktır. Ayrıca, turist olarak seyahat edilen yabancı ülkede, ortak bir dil veya yerel dilleri konuşabiliyor olmak, hayati derecede önemli ve faydalıdır. Özel hayata da oldukça etki eden bir durum olup, bu konuda yapılan araştırmalar, birden fazla dil konuşan insanların, çok daha çekici bulunduğunu da göstermektedir. Bununla birlikte bilimsel açıklamalar, birden fazla dil konuşabilmenin hafızayı ve dikkati geliştirdiğini ve zekâyı da olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir.

Yazar
4
Ayça Topal
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Soru Sor
Tüm dünya dilleri arasında İngilizcenin önemi oldukça büyüktür. ...
Yurtdışında ücretsiz üniversite okumak neredeyse ülkemizdeki eğitim kalitesini beğenmeyen ...

Programlarımız

Karya International bünyesinden alabileceğiniz başlıca hizmetlerimiz

Yurtdışında dil öğrenmek, özellikle de yurtdışı İngilizce kursu arayan öğrencilerimiz için sunduğumuz başlangıç düzeyi, ileri düzey ve sınav hazırlık gibi dil kurslarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Yurtdışında eğitim almak istediğiniz, ülke, şehir ve okula göre listelenmiş şekilde sunulmaktadır.
Yurtdışına dil öğrenmek amacıyla gitmek isteyen ve dilini özellikle mesleki İngilizce, mesleki Almanca gibi alanlarda geliştirmek isteyenler için sunduğumuz programlara bu bölümden ulaşabilirsiniz. Aşçılık, Hemşirelik, Hukuk, Turizm ve Pazarlama gibi alanlara yönelik mesleki dil eğitim programlarımız bulunmaktadır.
3 - 17 Yaş arası çocuk ve gençler için sunduğumuz, tek başına, aile eşliğinde ya da gruplar ile katılabilen Yurtdışı yaz okulu programlarımıza bu bölümden ulaşabilirsiniz. Yurtdışı yaz kampı olarak bilinen programların genellikle İngilizce dil eğitimi temeli ile birleştirilerek çocuk ve gençlerin yaz boyunca hem iyi vakit geçirdiği hem de yabancı dillerini geliştirdiği programlardır.
Lise eğitimini tamamlamış ve lisans düzeyinde eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için yurtdışı üniversite programlarımızı bu bölümde bulabilirsiniz. Yurtdışı Üniversite arayan öğrencilerimiz bölüm arama motorumuza Tıp, mühendislik gibi popüler bölümlerin adını yazarak ülke ve üniversite bazında arama yapabilir.
Lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerimiz için yurtdışında master, yurtdışı MBA, yurtdışında doktora programları konusunda detaylı bilgiler sunan bölümümüz yurtdışında üniversite ve kabul şartları ile ilgili detaylı bilgiler içermektedir. Bölüm arama motorumuz lisans yanında yüksek lisans ve doktora programları için de arama yapabilmektedir.
İlköğretimi tamamlamış öğrencilerimiz için; Amerika, İngiltere, Kanada lise seçeneklerimizi bu bölümde bulabilirsiniz. Yurtdışında lisans eğitimi düşünen öğrenciler için önemli olan kaliteli lise eğitimini farklı konaklama seçenekleri dahil olarak alabilirsiniz. Amerika Lise, İngiltere Lise, Kanada Lise programı düşünen öğrencilerimiz için pek çok önde gelen yurtdışı lise ile anlaşmalı olarak hizmet vermekteyiz.
Yurtdışında bulunurken çeşitli alanlarda yetkinliğinizi kanıtlayabileceğiniz sertifika programları sunmaktayız. Bu programlardan bazılarında kurs süresi boyunca yasal çalışma hakkınız bulunmakta ve masraflarınızı çıkarmanızda destek olabilmektedir.Dijital Pazarlamadan, Siber Güvenlik, Hukuk, Film Making, İşletme Yönetimi gibi çok geniş alanlarda farklı süre ve içeriklerde yurtdışı sertifika ve yurtdışı diploma programlarına katılmanız konusunda hizmet veriyoruz.
Yurtdışına çıkarken tamamlanması gereken evraklar, konsolosluklara teslim edilmesi gereken formlar, çeviriler ve diğer tüm işlemler konusunda uzman vize danışmanlığı sağlamaktayız. Konusunda yetkin personelimiz ile vize sürecinizin hatasız, hızlı ve zahmetsiz olarak tarafımızdan yürütülmektedir.

Müşteri Memnuniyet Hattı: +90 549 899 50 00 • Copyright © 1994 - 2020 Karya Yurtdışı Eğitim