Promosyonlar | TSOM, Yıl Sonu Promosyonu Detaylı Bilgi
Ankara / Taksim / Kadıköy / İzmir / Toronto Adres Bilgileri
Bize Sorun: İletişim Formu

Hollanda University of Groningen

image

University of Groningen

University of Groningen Bölümleri

University of Groningen Hollanda hakkında detaylı bilgileri ve bölümleri sayfamızda görebilirsiniz.

Bölüm Süre Ücret
BA in American Studies
Amerikan Çalışmalarda BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Art History
Sanat Tarihi BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Arts, Culture and Media - Film
Film Sanatları BA, Kültür ve Medya
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Arts, Culture and Media - Music Studies
Sanat BA, Kültür ve Medya - Müzik Çalışmaları
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies
Sanat BA, Kültür ve Medya - Tiyatro ve Performans Çalışmaları
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in English Language and Culture
İngilizce BA Dil ve Kültür
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in European Languages and Cultures - English
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - Türkçe
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in European Languages and Cultures - French
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - Fransızca
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in European Languages and Cultures - German
BA Avrupa Dilleri ve Kültürleri - Almanca
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in European Languages and Cultures - Italian
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - İtalyan
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in European Languages and Cultures - Russian
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - Rus
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in European Languages and Cultures - Swedish
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - İsveç
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in History
Tarihin BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in International Relations and International Organization
Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve Uluslararası Organizasyon
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Media Studies
Medya Çalışmaları BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Minorities and Multilingualism
Azınlıklar ve çok dillilik BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Philosophy of a Specific Discipline
Belirli bir Disiplin Felsefesi BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA in Religious Studies
Dini Çalışmalara BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BA/BSc in Liberal Arts and Sciences
Liberal Sanat ve bilim alanında lisans/BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €12,000.00
Bachelor of Laws (LLB) in International and European Law
Uluslararası ve Avrupa Hukuku (LİSANS) Yasaların lisans
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BSc in Applied Mathematics
Uygulamalı Matematik BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Applied Physics
Uygulamalı Fizik bölümüne
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Astronomy
Astronomi BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Chemical Engineering
BSc Kimya Mühendisliği
Tam Zamanı - 36 ay €10,800.00
BSc in Chemistry
Kimya BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Computing Science
BSc Bilgisayar Bilimi
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Econometrics and Operations Research
Ekonometrik ve Operasyon Araştırması BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BSc in Economics and Business Economics
Ekonomi ve İşletme Ekonomisi BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BSc in Human Geography and Urban and Regional Planning
Beşeri Coğrafya ve şehir ve Bölge Planlama lisans
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BSc in Industrial Engineering and Management Science
Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimi BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in International Business
Uluslararası İş BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BSc in Mathematics
Matematik BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Medicine - Global Health
Tıp BSc - Genel Sağlık
Tam Zamanı - 3 yıl €32,000.00
BSc in Physics
Fizik bölümüne
Tam Zamanı - 3 yıl €10,800.00
BSc in Psychology
Psikoloji BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
BSc in Spatial Planning and Design
Mekansal Planlama ve Tasarım BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €8,200.00
Doctor of Philosophy (PhD) in Developmental Psychology
Gelişim Psikolojisi alanında Doktora
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Econometrics and Finance
(Doktora)İktisat, uygulamalı iktisat ve Finans
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Effective Criminal Law
Etkili Ceza Hukuku (Doktora)
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Energy and Sustainability
(Enerji ve Sürdürülebilirlik Doktora) doktora
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Global Economics and Management
(Doktora)Küresel Ekonomi ve Yönetimi
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Human Resource Management and Organizational Behaviour
(Doktora)İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Innovation and Organization
(Yenilik ve Organizasyon Doktora) doktora
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing
Pazarlama (Doktora)
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Protecting European Citizens and Market Participants
Avrupa Vatandaşları ve Piyasa Katılımcıları Korumak Doktora
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Psychometrics and Statistics
Psikrometri (Doktora)ve İstatistikler
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Public Interests and Private Relationships
(Kamu Çıkarlarını ve Özel İlişkiler Doktora) doktora
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Public Trust and Public Law
(Doktora)Kamu Güveni ve Kamu Hukuku
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in Theory and History of Psychology
Psikoloji Teorisi (Doktora)ve Tarih
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
Doctor of Philosophy (PhD) in User-friendly Private Law
Kullanıcı (Doktora)dostu Özel Hukuk
Tam Zamanı - 3 - 4 yıl
LLM in Criminal Law and Criminology - Global Criminal Law
Ceza Hukuku alanında yüksek lisans ve Kriminoloji - Genel Ceza Hukuku
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
LLM in International and Comparative Private Law - International Commercial Law
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk alanında yüksek lisans - Uluslararası Ticaret Hukuku
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
LLM in International Economic and Business Law - International Business Law
Uluslararası Ekonomik ve İş Hukuku LLM - Uluslararası Ticaret Hukuku
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
LLM in International Law and the Law of International Organizations - International Human Rights Law
Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk LLM ve Hukuku - Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
LLM in International Law and the Law of International Organizations - Public International Law
Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk LLM ve Hukuk - Uluslararası Hukuk Kamu
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MA in Archaeology - Classical and Mediterranean Archaeology
Arkeoloji MA - Klasik ve Akdeniz Arkeolojisi
Tam Zamanı - 2 dönem €11,400.00
MA in Archaeology - Prehistory and Proto-History of Northwest Europe
Kuzeybatı Avrupa Arkeoloji MA - Tarihöncesi ve Proto-Tarih
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Arts and Culture (Research) - Cultural Leadership
(Araştırma), Kültür ve Sanat alanında MA - Kültürel Liderlik
Tam Zamanı - 24 ay €11,400.00
MA in Arts and Culture (Research) - Literary and cultural studies
(Araştırma), Kültür ve Sanat alanında MA - Edebi ve kültürel çalışmalar
Tam Zamanı - 24 ay €11,400.00
MA in Arts and Culture - Art History
Sanat ve kültürde ANNE - Sanat Tarihi
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Arts and Culture - Arts, Culture and Media
Sanat ve kültürde ANNE - Sanat, Kültür ve Medya
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Arts and Culture - History of Architecture and Town planning
Mimarisi ve Şehrin Sanat ve Kültür MA - Tarih planlama
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Classics and Ancient Civilizations - Ancient History
Klasikler ve Antik Medeniyetler MA - Antik Tarih
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Classics and Ancient Civilizations - Classical Studies
Klasikleri MA ve Eski Uygarlıklar - Klasik Çalışmalar
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Communication and Information Studies - Digital Humanities
İletişim ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans - Dijital Beşeri Bilimler
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Communication and Information Studies - Information Science
İletişim ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans - Bilgi Bilimi
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in History
Tarihte MA
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in History (Research) - Classical, Medieval and Early Modern Studies
(Araştırma) Tarihinde MA - Klasik, Ortaçağ ve Erken Modern Çalışmalar
Tam Zamanı - 24 ay €11,400.00
MA in History (Research) - Modern History and International Relations
Tarih Yüksek Lisans (Araştırma) - Modern Tarih ve Uluslararası İlişkiler
Tam Zamanı - 24 ay €11,400.00
MA in International Relations - East Asian Studies
Uluslararası İlişkilerde MA - Doğu Asya Çalışmaları
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in International Relations - European Integration
Uluslararası İlişkilerde ANNE - Avrupa Entegrasyon
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in International Relations - Global Governance
Uluslararası İlişkilerde MA - Küresel Yönetişim
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in International Relations - International Humanitarian Action
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans - Uluslararası İnsani Eylem
Tam Zamanı - 24 ay €6,000.00
MA in International Relations - International Political Economy
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans - Uluslararası Ekonomi Politik
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in International Relations - International Relations and International Organization
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Organizasyon
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in International Relations - International Security
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans - Uluslararası Güvenlik
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Linguistics (Research) - Clinical Linguistics / EMCL
(Araştırma) Dilbilim MA - Klinik Dilbilim / EMCL
Tam Zamanı - 24 ay €9,000.00
MA in Linguistics - Applied Linguistics
Dilbilim MA - Uygulamalı Dilbilim
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Linguistics - European Linguistics
Dilbilim alanında yüksek lisans - Avrupa Dilbilim
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Linguistics - Multilingualism
Dilbilim MA - çok dillilik
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Literary Studies - English Literature and Culture
Edebi Çalışmalar yüksek lisans - İngilizce Edebiyat ve Kültür
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Literary Studies - European Literatures and Cultures
Edebi Çalışmalar yüksek lisans - Avrupa Edebiyatları ve Kültürleri
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Literary Studies - Writing Editing and Mediating
Düzenleme Yazma ve Arabuluculuk Edebi Çalışmalar MA -
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Media Studies - Journalism
Medya Çalışmaları yüksek lisans - Gazetecilik
Tam Zamanı - 18 ay €11,400.00
MA in Middle Eastern Studies
Orta Doğu Çalışmaları yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in North American Studies - American Studies
Kuzey Amerika Çalışmaları MA - Amerikan Çalışmaları
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Philosophy
Felsefe yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Philosophy (Research)
Felsefe yüksek lisans (Araştırma)
Tam Zamanı - 24 ay €11,400.00
MA in Theology and Religious Studies - Religion and Cultural Heritage
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Din ve Kültür Mirası
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Theology and Religious Studies - Religion and Pluralism, Ancient and Modern
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Din ve Çoğulculuk, Antik ve Modern
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA in Theology and Religious Studies - Religion, Conflict and Globalization
Teoloji MA ve Din Bilimleri - Din, Çatışma ve Küreselleşme
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MA/MSc in International Economics and Business - DDM International Development Economics (Double ...
Çift kişilik Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans/MSc - ŞİRKETLERİN Uluslararası Kalkınma Ekonomisi (...
Tam Zamanı - 24 ay €7,600.00
MA/MSc in Linguistics (Research) - Language and Communication Technologies (Double Degree Programme)
(Çift Diploma Programı) (Araştırma) Dilbilim MA/MSc - Dil ve İletişim Teknolojileri
Tam Zamanı - 24 ay €8,500.00
Master of Laws (LLM) in European Law - European Economic Law
Avrupa Hukuk (LLM) Yasaların ana - Avrupa Ekonomik Hukuk
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
Master of Laws (LLM) in International and European Law - Energy and Climate Law
Uluslararası ve Avrupa Hukuku (LLM) Kanunların Master - Enerji ve İklim Kanun
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
Master of Science (MSc) in International Business and Management
(Lisans Uluslararası İşletme ve Yönetim
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Applied Mathematics
Uygulamalı Matematik yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Applied Physics
Uygulamalı Fizik MSc
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Artificial Intelligence
Yapay Zeka alanında yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Behavioural and Cognitive Neurosciences (Research)
MSc Bilişsel ve Bilişsel Nörobilim (Araştırma)
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Behavioural and Social Sciences (Research)
Davranışsal ve (Araştırma)Sosyal Bilimler yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Biology
Biyoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Biomedical Engineering
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Biomedical Sciences
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Business Administration - Change Management
İş İdaresi yüksek lisans - Değişim Yönetimi
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Business Administration - Organizational and Management Control
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Organizasyon ve Yönetim Kontrolü
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Business Administration - Small Business and Entrepreneurship
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Küçük işletmeler ve Girişimcilik
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Business Administration - Strategic Innovation Management
İş İdaresi yüksek lisans - Stratejik Yenilik Yönetimi
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Chemical Engineering
MSc Kimya Mühendisliği
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Chemistry
Kimya yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Computing Science
MSc Bilgisayar Bilimi
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Cultural Geography
Kültürel Coğrafya yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Cultural Geography - Tourism Geography and Planning
Kültürel Coğrafyanın MSc - Turizm Coğrafya ve Planlama
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Ecology and Evolution
Ekoloji ve Evrim Anabilim Dalı
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Ecology and Evolution - Evolutionary Biology
Ekoloji ve Evrim MSc - Evrimsel Biyoloji
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Economic Geography: Regional Competitiveness and Trade
Ekonomik Coğrafya Yüksek Lisans Programı: Bölgesel Rekabet ve Ticaret
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Economics
İktisat yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Economics - DDM Economics and Economic Analysis (Double Degree)
(Çift Lisans)İktisat Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Ekonomi ve Ekonomik Analizi
Tam Zamanı - 18 ay
MSc in Educational Sciences - Evidence-based Education
Eğitim Bilimleri yüksek lisans - Kanıta dayalı Eğitim
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Energy and Environmental Sciences
Enerji ve Çevre Bilimleri yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Environmental and Infrastructure Planning - DDM Development Planning and Infrastructure Ma ...
Çevre ve Altyapı Planlama Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Geliştirme Planlama ve Altyapı Ma ...
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Finance
Finans MSc
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Finance - DDM Finance (Double Degree)
Finans Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Finans (Çift Diploma)
Tam Zamanı - 18 ay
MSc in Human Movement Sciences
İnsan Hareketi Bilimleri yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Human Resource Management
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Human-Machine Communication
Yüksek Lisans Programı İnsan-Makine İletişimi
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Industrial Engineering and Management
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in International Business and Management: DDM - Advanced International Business Management an ...
Uluslararası İşletme ve Yönetimi: ŞİRKETLERİN Gelişmiş Uluslararası İş Yönetimi ...
Tam Zamanı - 18 ay
MSc in International Economics and Business
Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in International Economics and Business - DDM China and the World Economy (Double Degree)
Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans - ŞİRKETLERİN Çin ve Dünya Ekonomisi (Çift Diploma)
Tam Zamanı - 24 ay €11,450.00
MSc in International Economics and Business - DDM Economic Development and Growth (Double Degree)
Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans - ŞİRKETLERİN Ekonomik Kalkınma ve Büyüme (Çift Diploma)
Tam Zamanı - 24 ay €13,400.00
MSc in International Financial Management (Double Degree)
(Çift Diploma), Uluslararası Finans Yönetimi
Tam Zamanı - 18 ay
MSc in Marine Biology
Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Marketing
Pazarlama MSc
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Marketing - DDM Marketing and Finance (Double Degree)
Pazarlama Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Pazarlama ve Finans (Çift Diploma)
Tam Zamanı - 24 ay €7,350.00
MSc in Marketing - Strategic Marketing Intelligence (Double Degree)
Pazarlama yüksek lisans - Stratejik Pazarlama İstihbarat (Çift Diploma)
Tam Zamanı - 24 ay €10,000.00
MSc in Mathematics
Matematik yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Mathematics and Science Education and Communication
Matematik ve Fen Eğitimi ve İletişim alanında yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay
MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (Research)
MSc Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik (Araştırma)
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation - Innovative Medicine
Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik MSc - Yenilikçi Tıp
Tam Zamanı - 24 ay €15,000.00
MSc in Medical Pharmaceutical Sciences
Tıp Yüksek Lisans Programı Eczacılık Bilimleri
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Molecular Biology and Biotechnology
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Nanoscience
Nano-Bilimler yüksek lisans
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Pedagogical Sciences - Communication and Deafblindness
Pedagojik Bilimler alanında yüksek lisans - İletişim ve Deafblindness
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Pedagogical Sciences - Ethics of Education: Philosophy, History and Law
Eğitim: Felsefe, Tarih ve Hukukun Pedagojik Bilimler alanında yüksek lisans - Etik
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Pedagogical Sciences - Youth 0-21 Society and Policy
Pedagojik Bilimler alanında yüksek lisans - Gençlik 0-21 Toplum ve Politika
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Philosophy, Politics and Economics
Felsefe Yüksek Lisans Programı, Siyaset ve Ekonomi
Tam Zamanı - 12 ay €11,400.00
MSc in Physics
Fizikte MSc
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Population Studies
Nüfus Etütleri yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Population Studies - DDM Demography and Social Inequality
Nüfus Etütleri yüksek lisans - ŞİRKETLERİN Demografi ve Sosyal Eşitsizlik
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Applied Social Psychology
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Uygulamalı Sosyal Psikoloji
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Clinical Forensic Psychology and Victimology
Psikoloji yüksek lisans - Klinik Adli Psikoloji ve Kurbanlar
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Clinical Neuropsychology
Psikoloji yüksek lisans - Klinik Nöropsikoloji
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Cognitive Psychology and Psychophysiology
Psikoloji MSc Bilişsel Psikoloji ve Bağımlılık
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Environmental Psychology
Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Çevre Psikolojisi
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Reflecting on Psychology
Psikoloji yüksek lisans - Psikoloji Yansıtarak
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Talent Development and Creativity
Psikoloji yüksek lisans - Yetenek Geliştirme ve Yaratıcılık
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Traffic Psychology and Sustained Mobility
Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Trafik Psikolojisi ve Sürdürülebilir Hareketlilik
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Psychology - Work, Organizational and Personnel Psychology
Psikoloji yüksek lisans - İş, Örgüt ve Personel Psikolojisi
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Real Estate Studies
Emlak Çalışmalarda MSc
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Research Master in Economics and Business
MSc Araştırma Master Ekonomi ve İşletme
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Socio - Spatial Planning
MSc Sosyo - Mekansal Planlama
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Sociology - Social Networks in a Sustainable Society
Sürdürülebilir bir Toplumda Sosyoloji yüksek lisans - Sosyal Ağlar
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Spatial Sciences (Research)
Mekansal Bilimler alanında yüksek lisans (Araştırma)
Tam Zamanı - 24 ay €14,200.00
MSc in Supply Chain Management
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Technology and Operations Management
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi
Tam Zamanı - 12 ay €14,200.00
MSc in Technology and Operations Management - Operations Management (Double Degree)
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi - Operasyon Yönetimi (Çift Diploma)
Tam Zamanı - 17 ay