Promosyonlar | ISE Dublin Black Friday Fırsatı Detaylı Bilgi
Ankara / Taksim / Kadıköy / İzmir / Toronto Adres Bilgileri
Bize Sorun: İletişim Formu

Hollanda Vrije Universiteit Amsterdam

image

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Bölümleri

Vrije Universiteit Amsterdam Hollanda hakkında detaylı bilgileri ve bölümleri sayfamızda görebilirsiniz.

Bölüm Süre Ücret
BA in Business Analytics
Business Analytics BA
Tam Zamanı - 3 yıl €12,200.00
BA in Literature and Society
Edebiyat ve Toplum BA
Tam Zamanı - 3 yıl €8,700.00
BA in Philosophy, Politics and Economics
Felsefe alanında lisans, Siyaset ve Ekonomi
Tam Zamanı - 3 yıl €12,200.00
Bachelor of Science (BSc) in Psychology
Bilim lisans (BSc) Psikoloji
Tam Zamanı - 3 yıl €8,700.00
BSc in Computer Science
BSc Bilgisayar Bilimi
Tam Zamanı - 3 yıl €12,200.00
BSc in International Business Administration
Uluslararası İşletme lisansı
Tam Zamanı - 3 yıl €10,200.00
BSc in Mathematics
Matematik BSc
Tam Zamanı - 3 yıl €12,200.00
MA Forensic Linguistics/Language and the Law MA Human Language Technology
MA Adli Dilbilim/Dil ve Yasa MA İnsan Dili Teknolojisi
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MA in Archaeology - Archaeology of Northwest Europe
Kuzeybatı Avrupa Arkeoloji MA - Arkeoloji
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Archaeology - Landscape and Heritage
Arkeoloji MA - Peyzaj ve Miras
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Archaeology - Mediterranean Archaeology
Arkeoloji MA - Akdeniz Arkeolojisi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Arts and Culture - Contemporary Art History
MA Sanat ve Kültür - Çağdaş Sanat Tarihi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Arts and Culture - Design Cultures
MA Sanat ve Kültür - Tasarım Kültürleri
Tam Zamanı - 1 yıl €13,500.00
MA in Classics and Ancient Civilizations - Ancient History
Klasikler ve Antik Medeniyetler MA - Antik Tarih
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Classics and Ancient Civilizations - Ancient Studies
Klasikleri MA ve Eski Uygarlıklar - Antik Çalışmalar
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Classics and Ancient Civilizations - Classics
Klasikler ve Antik Medeniyetler MA - Klasikler
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Communication and Information Studies - Multimodal Communication
İletişim ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans - Çoklu İletişim
Tam Zamanı - 1 yıl €13,500.00
MA in Global History - Humanities (Research)
(Araştırma)Genel Tarih Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MA in Heritage Studies
Miras Çalışmaları yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Humanities - Critical Studies in Art and Culture
Sanat ve kültürde Beşeri bilimler alanında MA - Kritik Çalışmaları
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MA in Humanities Research - Literature and Contested spaces
Beşeri Bilimler Araştırma MA - Edebiyat ve Tartışmalı alanlar
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MA in Literary Studies - English Literature in a Visual Culture
Görsel bir kültürde Edebi Çalışmalar yüksek lisans - İngiliz Edebiyatı
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Philosophy: Philosophy of Neuroscience
Sinirbilim Felsefesi yüksek lisans: Felsefe
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MA in Theology and Religious Studies - Building Interreligious Relations
Dinlerarası İlişkiler Binası Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans -
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Theology and Religious Studies - Exploring a Discipline
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - bir Disiplin Keşfetmek
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Theology and Religious Studies - Leadership
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Liderlik
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Theology and Religious Studies - Media
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Medya
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Theology and Religious Studies - Peace, Trauma and Religion
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Barış, Travma ve Din
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MA in Theology and Religious Studies - Research
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Araştırma
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master in Cardiovascular Research
Kardiyovasküler Araştırma yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
Master in Law (LLM) - Corporate Law: Law, Markets and Behavior
(LLM) Hukuk yüksek lisans - Şirketler Hukuku: Hukuk, Piyasalar ve Davranış
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master in Law - Law and Politics of International Security
Uluslararası Güvenlik Yasası ana - Yasa ve Siyaset
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Arts in Classics and Ancient Civilizations (Research)
(Araştırma)Klasikleri Sanatları Master ve Eski Uygarlıklar
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
Master of Laws - International Migration and Refugee Law
Yasaların ana - Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Laws in International Business Law
Uluslararası İş Hukuku Yasalarının Master
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Philosophy in Economics
İktisat Felsefe yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €15,000.00
Master of Science in Artificial Intelligence - Cognitive Science
Yapay Zeka Bilim Master - Bilişsel Bilim
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
Master of Science in Artificial Intelligence - Socially Aware Computing
Yapay Zeka Bilim Master - Sosyal Farkında Hesaplama
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
Master of Science in Biomedical Sciences
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
Master of Science in Computational Science
Hesaplamalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
Master of Science in International Crimes and Criminology
Uluslararası Suçlar, yüksek lisans ve Kriminoloji
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Political Science: Comparative and European Politics
Siyaset Bilimi yüksek lisans: Karşılaştırmalı ve Avrupa Siyaseti
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Political Science: Global Environmental Governance
Siyaset Bilimi yüksek lisans: Küresel Çevresel Yönetişim
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Political Science: International Relations and Transnational Governance
Siyaset Bilimi yüksek lisans: Uluslararası İlişkiler ve uluslararası Yönetim
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Psychology: Work and Organizational Psychology
Psikoloji yüksek lisans: İş ve Örgüt Psikolojisi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Quantitative Risk Management
Nicel Risk Yönetimi, Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Social and Cultural Anthropology
Sosyal ve Kültürel Antropoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
Master of Science in Social Psychology
Sosyal Psikoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MSc in Accounting and Control
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Bioinformatics and Systems Biology
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı ve sistem Biyolojisi
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Biomolecular Sciences
Biyomoleküler Bilimleri yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Business Administration - Digital Business Innovation
İş İdaresi yüksek lisans - Dijital İş Yenilik
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Duisenberg Honours Programme in Financial Markets and Regulation
Finansal Piyasalar ve Yönetmelikte İş İdaresi yüksek lisans - Duisenberg Onur Programı
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Financial Management
İş İdaresi yüksek lisans - Finans Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Human Resource Management
İş İdaresi yüksek lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Leadership and Change Management
İş İdaresi yüksek lisans - Liderlik ve Değişim Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Management Consulting
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Yönetim Danışmanlığı
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Strategy and Organization
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Strateji ve Organizasyon
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Administration - Transport and Supply Chain Management
İş İdaresi yüksek lisans - Ulaştırma ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Business Analytics
İş analizi Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Business in Society
İş Toplumda MSc
Tam Zamanı - 2 yıl €15,000.00
MSc in Chemistry
Kimya yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Clinical and Developmental Psychopathology
Klinik ve Gelişimsel Psikopatoloji.
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MSc in Cognitive Neuropsychology
Bilişsel Nöropsikoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MSc in Computer Science - Big Data Engineering
MSc Bilgisayar Bilimi - Büyük Veri Mühendisliği
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Computer Science - Computer Systems Security
Bilgisayar Bilimi MSc - Bilgisayar Sistemleri Güvenliği
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Computer Science - Internet and Web Technology
Bilgisayar Bilimi MSc - İnternet ve Web Teknolojileri
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Computer Science - Parallel Computing Systems
MSc Bilgisayar Bilimi - Bilgisayar Sistemleri Paralel
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Computer Science - Software engineering and Green IT
MSc Bilgisayar Bilimleri - Yazılım mühendisliği ve Yeşil.
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Culture, Organization and Management
Kültür, Organizasyon ve Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Drug Discovery and Safety
İlaç Keşfi ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Ecology
Ekoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Econometrics and Operations Research - Econometric Theory
Ekonometrik ve Operasyon Araştırması MSc - Ekonometrik Teori
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Econometrics and Operations Research - Financial Econometrics
Ekonometrik ve İşlemleri Araştırma yüksek lisans - iktisat
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Econometrics and Operations Research - Financial Engineering
MSc ekonomi ve Araştırma İşlemleri - Finansal Mühendislik
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Econometrics and Operations Research - Marketing Data Science
MSc ekonomi ve İşlemleri Araştırma - Pazarlama Veri Bilimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Econometrics and Operations Research - Operations Research Theory
Ekonometrik ve İşlemleri Araştırma yüksek lisans - İşlemleri Araştırma Teorisi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Econometrics and Operations Research - Supply Chain Management
MSc ekonomi ve İşlemleri Araştırma - Tedarik Zinciri Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Economics - Development Economics
İktisat Yüksek Lisans Programı - Kalkınma Ekonomisi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Economics - Global Challenges
Ekonomi yüksek lisans - Küresel Sorunlar
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Economics - International and Macroeconomic Policy
Ekonomi yüksek lisans - Uluslararası ve Makroekonomik Politika
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Economics - Labour and Health
İktisat Yüksek Lisans Programı - Çalışma ve Sağlık
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Economics - Public Policy
Ekonomi yüksek lisans - Kamu Politikası
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Economics: MPhil-Research
Ekonomi alanında yüksek lisans, MPhil-Araştırma
Tam Zamanı - 2 yıl €12,000.00
MSc in Entrepreneurship
Girişimcilik Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 1 yıl €15,500.00
MSc in Environment and Resource Management
Çevre ve Kaynak Yönetimi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,500.00
MSc in Finance
Finans MSc
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Global Health
Küresel Sağlık yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Human Movement Sciences: Research Master
İnsan Hareketi Bilimleri yüksek lisans: Araştırma Master
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MSc in Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health
İnsan Hareketi Bilimleri yüksek lisans: Spor, Egzersiz ve Sağlık
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Hydrology
Hidroloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Information Sciences
Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Tam Zamanı - 1 yıl €14,500.00
MSc in Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences
Sağlık ve Yaşam Yönetimi, Politika Analizi ve Girişimcilik Bilimler
Tam Zamanı - 2 yıl €14,600.00
MSc in Marketing
Pazarlama MSc
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Mathematics
Matematik yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Medical Natural Sciences
Tıp Yüksek Lisans Programı Doğa Bilimleri
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Musculoskeletal Physiotherapy
Yüksek lisans Muskuloskeletal Fizyoterapi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Neurosciences
Nörobilim yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Oncology
Onkoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Physics and Astronomy
MSc Fizik ve Astronomi
Tam Zamanı - 2 yıl €14,630.00
MSc in Science, Business and Innovation
Bilimde MSc, İş ve Yenilik
Tam Zamanı - 2 yıl €14,500.00
MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics - Environmental Economics
Yüksek lisans Mekansal, Ulaştırma ve Çevre Ekonomisi - Çevre Ekonomisi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics - Transport Economics
Yüksek lisans Mekansal, Ulaştırma ve Çevre Ekonomisi Ulaştırma Ekonomisi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00
MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics - Urban and Regional Economics
Yüksek lisans Mekansal, Ulaştırma ve Çevre Ekonomisi, Kentsel ve Bölgesel Ekonomi
Tam Zamanı - 1 yıl €14,600.00