Promosyonlar | TSOM, Yıl Sonu Promosyonu Detaylı Bilgi
Ankara / Taksim / Kadıköy / İzmir / Toronto Adres Bilgileri
Bize Sorun: İletişim Formu

İngiltere London School of Economics &Political Sci. Üniversitesi

image

London School of Economics &Political Sci.

London School of Economics &Political Sci. Bölümleri

London School of Economics &Political Sci. İngiltere hakkında detaylı bilgileri ve bölümleri sayfamızda görebilirsiniz.

Bölüm Süre Ücret
Accounting & Finance BSc (Hons)
Muhasebe & Finans BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Accounting and Finance MSc
Muhasebe ve Finans MSc
Tam Zamanı - 9 ay
Accounting MPhil
Muhasebe MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Accounting PhD
Muhasebe Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Accounting, Organisations and Institutions MSc
Muhasebe, Kurum ve kuruluşlara MSc
Tam Zamanı - 10 ay
Actuarial Science BSc (Hons)
Aktüerya Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
African Development MSc
Afrika Kalkınma MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Anthropology and Development Management MSc
Antropoloji ve Kalkınma Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Anthropology and Development MSc
Antropoloji ve Kalkınma MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Anthropology and Law BA (Hons)
Antropoloji ve Hukuk BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Anthropology MRes
Antropoloji.
Tam Zamanı - 5 yıl
Applicable Mathematics MSc
Uygulanabilir Matematik Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Applied Social Data Science MSc
Uygulamalı Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
China in Comparative Perspective MSc
Karşılaştırmalı Perspektif MSc Çin
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
City Design and Social Science MSc
Şehir Tasarımı ve Sosyal Bilimler yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Comparative Politics MSc
Karşılaştırmalı Siyaset MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Conflict Studies MSc
Çatışma Çalışmaları Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Criminal Justice Policy MSc
Ceza Adalet Politikası MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Criminology BSc (Hons)
Kriminoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Culture and Society MSc
Kültür ve Toplum MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £20,904.00
Data Science MSc
Veri Bilimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Data, Networks and Society MPhil
Veri Ağları ve Toplum MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Demography/Population Studies MPhil
Demografi/Nüfus Çalışmaları MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Demography/Population Studies PhD
Demografi/Nüfus Çalışmaları Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Development Management MSc
Kalkınma Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Development Studies MSc
Kalkınma Çalışmaları Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Diploma in Accounting and Finance
Muhasebe ve Finans alanında Diploma
Tam Zamanı - 9 ay
Double Degree in Affaires Internationales and IR/IPE
Tamamen yenilenmiş Uluslararası ve IR/IPE çift Derece
Tam Zamanı - 23 ay
Double Degree in International and World History MA
Uluslararası ve Dünya Tarihi MA çift Diploma
Tam Zamanı - 22 ay
Double Degree in Public Administration and Government MSc
Kamu Yönetimi ve Devlet MSc çift Diploma
Tam Zamanı - 24 ay
Double Degree in Urban Policy MSc
Kentsel Politika yüksek lisans çift Diploma
Tam Zamanı - 23 ay
Double Master's Degree in European Studies MSc
Çift Ana'Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans Derecesi s
Tam Zamanı - 24 ay
Double MSc in International Affairs
Uluslararası ilişkilerde çift MSc
Tam Zamanı - 24 ay
Econometrics and Mathematical Economics MSc
Ekonometrik ve Matematiksel İktisat yüksek lisans
Tam Zamanı - 10 ay
Economic Geography MPhil
Ekonomik Coğrafya MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Economic Geography PhD
Ekonomik Coğrafya Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Economic History (Research) MSc
İktisat Tarihi (Araştırma) Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Economic History and Geography BSc (Hons)
Ekonomik Tarih ve Coğrafya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Economic History BSc (Hons)
İktisat Tarihi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Economic History MPhil
İktisat Tarihi MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Economic History MSc
İktisat Tarihi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Economic History PhD
İktisat Tarihi Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Economic History with Economics BSc (Hons)
Ekonomi üzerine yüksek Lisans iktisat Tarihi (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Economics (Two Year Programme) MSc
(İki Yıllık Programı) İktisat Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 22 ay
Economics and Management MSc
Ekonomi ve Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 10 ay
Economics and Philosophy MSc
Ekonomi ve Felsefe yüksek lisans
Tam Zamanı - 13 ay
Economics BSc (Hons)
Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Economics MSc
İktisat Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 10 ay
Economics with Economic History BSc (Hons)
İktisat Tarihi üzerine yüksek Lisans iktisat (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Economy, Risk and Society MSc
Ekonomi, Risk ve Toplum MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Empire, Colonialism and Globalisation MSc
İmparatorluk, Sömürgecilik ve Küreselleşme yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Environment and Development BSc (Hons)
Çevre ve Kalkınma BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Environment and Development MSc
Çevre ve Kalkınma yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Environmental Economics and Climate Change MSc
Çevre Ekonomisi ve İklim Değişikliği MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Environmental Economics MPhil
Çevre Ekonomisi MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Environmental Policy and Development MPhil
Çevre Politikası ve Kalkınma MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Environmental Policy and Development PhD
Çevre Politikası ve Geliştirme Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Environmental Policy and Regulation MSc
Çevre Politikası ve Yönetmeliği MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Environmental Policy with Economics BSc (Hons)
Çevre Politikası ile Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
EU Politics MSc
AB Siyaseti MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
European Studies (Research) MSc
(Araştırma) Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
European Studies MPhil
Avrupa Çalışmaları MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
European Studies PhD
Avrupa Çalışmaları Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Executive Master of Public Administration
Kamu Yönetimi Executive Master
Tam Zamanı - 19 ay £14,978.00
Executive Master's in Law (ELLM)
Yönetim' Master; (ELLM Hukuk s)
Tam Zamanı - 48 ay
Executive MSc Behavioural Science
Yönetim MSc Davranış Bilimi
Tam Zamanı - 16 ay £31,500.00
Executive MSc Health Economics, Outcomes and Management in Cardiovascular Sciences
Kardiyovasküler yönetim yüksek lisans Sağlık Ekonomisi, Sonuçları ve Yönetim Bilimleri
Tam Zamanı - 24 ay £12,854.00
Executive MSc Health Economics, Policy and Management
Yönetim yüksek lisans Sağlık Ekonomisi, Politikası ve Yönetimi
Tam Zamanı - 24 ay £9,947.00
Executive MSc International Strategy and Diplomacy
Yönetici yüksek lisans Uluslararası Strateji ve Diplomasi
Tam Zamanı - 12 ay £29,200.00
Finance (full-time) MSc
Finans (tam zamanlı) MSc
Tam Zamanı - 10 ay £34,200.00
Finance and Economics MSc
Finans ve Ekonomi yüksek lisans
Tam Zamanı - 10 ay £27,504.00
Finance and Private Equity MSc
Finans ve Özel Sermaye MSc
Tam Zamanı - 10 ay
Finance BSc (Hons)
Finans BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Finance MRes
Maliye Mre
Tam Zamanı - 2 yıl
Finance PhD
Finans Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Financial Mathematics and Statistics BSc (Hons)
Finansal Matematik ve İstatistik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl
Financial Mathematics MSc
Finansal Matematik Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 10 ay
Gender MPhil
Cinsiyet MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Gender MSc
Cinsiyet MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Gender PhD
Cinsiyet Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Gender, Development and Globalisation MSc
Cinsiyet, Kalkınma ve Küreselleşme yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Gender, Media and Culture MSc
Cinsiyet, Medya ve Kültür MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Gender, Policy and Inequalities MSc
Cinsiyet, Politika ve Eşitsizlikler MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Geography BA (Hons)
Coğrafya BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Geography with Economics BSc (Hons)
Ekonomi ile coğrafya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Global Europe: Culture and Conflict MSc
Küresel Avrupa: Kültür ve Çatışma MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Global Health MSc
Küresel Sağlık Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £24,440.00
Global Master's in Management
;Yönetimi küresel Master'
Tam Zamanı - 24 ay
Global Politics MSc
Küresel Siyaset MSc
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
Government and Economics BSc (Hons)
Hükümet ve Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Government and History BSc (Hons)
Hükümet ve Tarih BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Government BSc (Hons)
Hükümet BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Health Policy, Planning and Financing MSc
Sağlık Politikası, Planlama ve Finansman yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,600.00
History BA (Hons)
(Onur)tarih BA
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
History of International Relations MSc
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans tarih
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Human Geography and Urban Studies (Research) MSc
(Araştırma) beşeri Coğrafya ve Kentsel Çalışmalar yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Human Geography and Urban Studies MPhil
Beşeri Coğrafya ve Kentsel Çalışmalar MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Human Geography and Urban Studies PhD
Beşeri Coğrafya ve Kentsel Çalışmalar Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Human Resources and Organisations (Human Resource Management) MSc
(İnsan Kaynakları Yönetimi) İnsan Kaynakları ve Örgütleri MSc
Tam Zamanı - 12 ay £23,448.00
Human Resources and Organisations (Organisational Behaviour) MSc
(Örgütsel Davranış) İnsan Kaynakları ve Örgütleri MSc
Tam Zamanı - 12 ay £23,448.00
Human Rights MSc
İnsan Hakları Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
Inequalities and Social Science MSc
Eşitsizlikler ve Sosyal Bilimler yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
International Development and Humanitarian Emergencies MSc
Uluslararası Kalkınma ve İnsani Acil Durumlar MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
International Development MRes
Uluslararası Kalkınma.
Tam Zamanı - 1 yıl
International Development PhD
Uluslararası Kalkınma Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
International Health Policy (Health Economics) MSc
Uluslararası Sağlık Politikası (Sağlık Ekonomisi) Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £23,448.00
International Health Policy MSc
Uluslararası Sağlık Politikası Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £23,448.00
International History MPhil
Uluslararası Tarih MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
International History PhD
Uluslararası Tarih Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
International Migration and Public Policy MSc
Uluslararası Göç ve Kamu Politikası Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
International Political Economy MSc
Uluslararası Politik Ekonomi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
International Relations (Research) MSc
(Araştırma) Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
International Relations and History BSc (Hons)
Uluslararası İlişkiler ve Tarih BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
International Relations and Mandarin BSc (Hons)
Uluslararası İlişkiler ve Mandarin BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
International Relations BSc (Hons)
Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
International Relations MPhil
Uluslararası İlişkiler MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
International Relations MSc
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
International Relations PhD
Uluslararası İlişkiler Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
International Relations Theory MSc
Uluslararası İlişkiler Teorisi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
International Social and Public Policy (Development) MSc
(Geliştirme) uluslararası Sosyal ve Kamu Politikası Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £21,104.00
International Social and Public Policy (Migration) MSc
(Göç) uluslararası Sosyal ve Kamu Politikası Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £21,104.00
International Social and Public Policy and Economics BSc (Hons)
Uluslararası Sosyal ve Kamu Politikası ve Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
International Social and Public Policy BSc (Hons)
Uluslararası Sosyal ve Kamu Politikası BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
International Social and Public Policy MSc
Uluslararası Sosyal ve Kamu Politikası Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £21,104.00
International Social and Public Policy with Government BSc (Hons)
Hükümet BSc ile uluslararası Sosyal ve Kamu Politikası (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Language, Culture and Society BSc (Hons)
Dil, Kültür ve Toplum BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Law (Bachelor of Laws) LLB (Hons)
Yasaların hukuk (Lisans) LİSANS (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Law and Accounting MSc
Hukuk ve Muhasebe yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
Local Economic Development MSc
Yerel Ekonomik Kalkınma Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
MA Global Studies: A European Perspective
MA Küresel Çalışmalar: Avrupa Perspektifi
Tam Zamanı - 24 ay
Management (Employment Relations and Human Resources) MRes
(Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları) Yönetimi.
Tam Zamanı - 2 yıl
Management (Employment Relations and Human Resources) PhD
Yönetimi çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları) Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Management (Information Systems and Innovation) PhD
(Bilgi Sistemleri ve İnovasyon) yönetimi Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Management (Marketing) MRes
(Pazarlama) Yönetimi.
Tam Zamanı - 2 yıl
Management (Marketing) PhD
Yönetim (Pazarlama) Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Management (Organisational Behaviour) MRes
Yönetimi (Örgütsel Davranış) .
Tam Zamanı - 2 yıl
Management (Organisational Behaviour) PhD
Yönetimi (Örgütsel Davranış) Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Management and Strategy MSc
Yönetim ve Strateji MSc
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Management BSc (Hons)
Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Management MSc
Yönetim MSc
Tam Zamanı - 12 ay £29,976.00
Management of Information Systems and Digital Innovation MSc
Bilgi Sistemlerinin yönetimi ve Dijital Yenilik MSc
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Marketing MSc
Pazarlama MSc
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Master of Laws (LLM)
Yasaların Master (LLM)
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
Mathematics and Economics BSc (Hons)
Matematik ve Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Mathematics MPhil
Matematik MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Mathematics PhD
Matematik Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Mathematics with Economics BSc (Hons)
(Onur)Ekonomi üzerine yüksek Lisans matematik
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Mathematics, Statistics, and Business BSc (Hons)
Matematik, İstatistik ve Ticari BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Media and Communication (Media and Communication Governance) MSc
(Medya ve İletişim Yönetim) medya ve İletişim yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Media and Communications (Data and Society) MSc
(Veri ve Toplum) medya ve İletişim yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Media and Communications (Research) MSc
(Araştırma) medya ve İletişim yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Media and Communications MPhil
Medya ve İletişim MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Media and Communications MSc
Medya ve İletişim yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Media and Communications PhD
Medya ve İletişim Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
MPhil Cities Programme
MPhil Şehirler Programı
Tam Zamanı - 4 yıl
Operations Research and Analytics MSc
İşlemler Araştırma ve analiz yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
Organisational and Social Psychology MSc
Örgütsel ve Sosyal Psikoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
PhD Cities Programme
Doktora Programı Şehirler
Tam Zamanı - 4 yıl
Philosophy and Economics BSc (Hons)
Felsefe ve Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Philosophy and Public Policy MSc
Felsefe ve Kamu Politikası Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Philosophy MPhil
Felsefe MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Philosophy of Science MSc
Bilim MSc felsefesi
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Philosophy of the Social Sciences MPhil
Sosyal Bilimler MPhil felsefesi
Tam Zamanı - 4 yıl
Philosophy of the Social Sciences MSc
Sosyal Bilimler yüksek lisans felsefe
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Philosophy of the Social Sciences PhD
Sosyal Bilimler Doktora felsefesi
Tam Zamanı - 4 yıl
Philosophy, Logic and Scientific Method BSc (Hons)
Felsefe, Mantık ve Bilimsel Yöntem BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Philosophy, Politics and Economics BSc (Hons)
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £19,152.00
Political Economy of Europe MSc
Avrupa'nın politik Ekonomi yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Political Economy of Late Development MSc
Siyasi Ekonomi Geç Gelişim MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Political Science and Political Economy MSc
Siyaset Bilimi ve Ekonomi Politik yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Political Sociology MSc
Siyaset Sosyolojisi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Political Theory MSc
Siyaset Teorisi MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Politics and Communication MSc
Siyaset ve İletişim MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Politics and International Relations BSc (Hons)
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Politics and Philosophy BSc (Hons)
Politika ve Felsefe BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Psychological and Behavioural Science BSc (Hons)
Psikolojik ve Davranış Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Quantitative Economic History MRes
Nicel İktisat Tarihi.
Tam Zamanı - 1 yıl
Quantitative Economic History MSc
Nicel İktisat Tarihi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Quantitative Economic History PhD
Nicel İktisat Tarihi Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Quantitative Methods for Risk Management MSc
Risk Yönetimi için sayısal Yöntemler yüksek lisans
Tam Zamanı - 10 ay
Real Estate Economics and Finance MSc
Emlak Ekonomi ve Finans yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £22,440.00
Regional and Urban Planning MPhil
Bölgesel ve Kentsel Planlama MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Regional and Urban Planning PhD
Bölgesel ve Kentsel Planlama Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Regional and Urban Planning Studies MSc
Bölgesel ve Kentsel Planlama Çalışmaları MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Regulation MSc
Yönetmelik MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Risk and Finance MSc
Risk ve Finans MSc
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Social and Cultural Psychology MSc
Sosyal ve Kültürel Psikoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Social Anthropology (Learning and Cognition) MSc
(Öğrenme ve Biliş) sosyal Antropoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Social Anthropology (Religion in the Contemporary World) MSc
Çağdaş Dünyada (Din) sosyal Antropoloji yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Social Anthropology BA (Hons)
Sosyal Antropoloji BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Social Anthropology BSc (Hons)
Sosyal Antropoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Social Anthropology MSc
Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Social Innovation and Entrepreneurship MSc
Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik yüksek lisans
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Social Policy (Research) MSc
(Araştırma) Sosyal Politika Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Social Policy MPhil
Sosyal Politika MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Social Policy PhD
Sosyal Politika Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Social Psychology MPhil
Sosyal Psikoloji MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Social Psychology PhD
Sosyal Psikoloji Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Social Research Methods MSc
Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Social Research Methods PhD
Sosyal Araştırma Yöntemleri Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Sociology (Contemporary Social Thought) MSc
Sosyoloji (Çağdaş Toplumsal Düşünce) MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Sociology (Research) MSc
(Araştırma) Sosyoloji Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Sociology BSc (Hons)
Sosyoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £19,152.00
Sociology MPhil
Sosyoloji MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Sociology MSc
Sosyoloji Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Sociology PhD
Sosyoloji Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Statistics (Financial Statistics) (Research) MSc
(Araştırma) (Mali İstatistikler) İstatistik Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £27,504.00
Statistics (Financial Statistics) MSc
İstatistik (Mali İstatistikler) MSc
Tam Zamanı - 9 ay
Statistics (Research) MSc
(Araştırma) İstatistik Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Statistics (Social Statistics) MSc
İstatistik (Sosyal İstatistikler) MSc
Tam Zamanı - 9 ay
Statistics MPhil
İstatistikler MPhil
Tam Zamanı - 4 yıl
Statistics MSc
İstatistikler MSc
Tam Zamanı - 9 ay
Statistics PhD
İstatistik Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Strategic Communications MSc
Stratejik İletişim Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Theory and History of International Relations MSc
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans teori ve Tarih
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00
Urbanisation and Development MSc
Kentleşme ve Kalkınma MSc
Tam Zamanı - 12 ay £20,904.00