Promosyonlar | Niagara College Burs Fırsatı Detaylı Bilgi
Ankara / Taksim / Kadıköy / İzmir / Toronto Adres Bilgileri
Bize Sorun: İletişim Formu

İngiltere Loughborough University

image

Loughborough University

Loughborough University Bölümleri

Loughborough University İngiltere hakkında detaylı bilgileri ve bölümleri sayfamızda görebilirsiniz.

Bölüm Süre Ücret
3-D Data Capture and Monitoring using HS2 Service Train Imagery EngD
3-D Veri Yakalama ve İzleme HS2 Hizmet Tren Görüntüleri EngD kullanarak
Tam Zamanı - 4 yıl
3D Printed Chemical Reactors with embedded functionality PhD
Gömülü işlevleri Doktora ile 3D Baskılı Kimyasal Reaktörler
Tam Zamanı - 3 yıl
A Big Data Approach to Forecasting Global Hydrological Extremes PhD
Küresel Hidrolojik Yüksekliği Tahmin etmek için Büyük Veri bir Yaklaşım, Doktora
Tam Zamanı - 3.5 yıl
A realist investigation of co-design and development practices in complex systems environments PhD
Karmaşık sistemler ortamlarda co realist bir araştırma-tasarım ve geliştirme uygulamalarını Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
A universal catalytic asymmetric approach to the synthesis of valuable hydroxy enones PhD
Değerli hidroksi enones sentezi için evrensel katalitik asimetrik bir yaklaşım Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Accounting and Financial Management BSc (Hons)
Muhasebe ve Finansal Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Additive manufacturing and ceramic 3D printing & sintering for investment casting application PhD
Katkı maddesi imalat ve seramik 3D baskı & yatırım için sinter döküm uygulama Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Additive manufacturing and Wax 3D Printing Applications for Investment Casting PhD
Döküm için katkı maddesi imalat ve Balmumu 3D Baskı Uygulamaları Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Additive manufacturing for medical implant applications PhD
Tıbbi implant uygulamaları için katkı imalat Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Addressing unmet clinical needs in the repair and rehabilitation of non-union fractures PhD
Olmayan onarım ve Rehabilitasyon, karşılanmamış klinik ihtiyaçlarıyla-kırıklar Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Advanced beam steering antenna arrays for 5G communications PhD
Gelişmiş ışın 5G iletişim için anten dizileri direksiyon Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Advanced Chemical Engineering with Information Technology and Management MSc
Bilgi Teknolojisi ile ileri Kimya Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Advanced Computer Science MSc
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Advanced Manufacturing Engineering and Management MSc
Gelişmiş Üretim Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Advanced manufacturing processes to enable the heterogeneous integration of power electronics PhD
Gelişmiş üretim süreçleri güç elektroniği heterojen entegrasyon Doktora etkinleştirmek için
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Advanced Physics MSc
Gelişmiş Fizik MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Advanced Process Engineering MSc
Gelişmiş Proses Mühendisliği MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Aeronautical and Automotive Engineering MPhil
Havacılık ve Otomotiv Mühendislik MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Aeronautical and Automotive Engineering PhD
Havacılık ve Otomotiv Mühendisliği
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Aeronautical Engineering BEng (Hons)
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Aeronautical Engineering MEng (Hons)
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Aeronautical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
Uluslararası Vakfı bir Yıl havacılık Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Aeronautical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)
Havacılık Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Agent Based Cyber-Physical-Devices towards Symbiotic Assembly Systems PhD
Simbiyotik Montaj Sistemleri Doktora karşı Siber Tabanlı ajan-Fiziksel-Cihazlar
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
AI/machine learning based algorithm and software development for action event detection and footb ...
AI/makine eylem, olay algılama ve footb için algoritma ve yazılım geliştirme tabanlı öğrenme ...
Tam Zamanı - 4 yıl
Air Transport Management BSc (Hons)
Hava Taşımacılığı Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Air Transport Management MSc
Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Aligning decision-making processes for sustainable impact in sport PhD
Spor Doktora sürdürülebilir etki için hizalama karar verme süreçleri
Tam Zamanı - 3 yıl
Alloys-by-design: Manufacture of high performing porosity-engineered alloys PhD
Alaşımlar-yüksek performanslı porozite tasarım: İmalatı-mühendislik alaşımları Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
An integrated approach for damage identification in composite materials PhD
Kompozit malzemeler hasar tespiti için entegre bir yaklaşım, Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Analytical and Pharmaceutical Science MSc/Diploma/Certificate
Analitik ve İlaç Bilimi yüksek lisans/Diploma/Sertifika
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Analytical Chemistry MSc/Diploma/Certificate
Analitik Kimya Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Applications of finite semigroups in formal verification PhD
Resmi doğrulama sonlu yarıgruplar uygulamaları Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Architectural Engineering and Design Management BSc (Hons)
Mimari Mühendislik ve Tasarım Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Architecture BArch
Mimarlık BArch
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Assessing the impact of in-channel vegetation on flood risk PhD
Sel risk Doktora üzerine etkisini değerlendirmek-kanal örtüsü
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Automated assessment of the environmental impact of industry using cyber-physical systems PhD
Siber kullanarak sektörün çevresel etkilerini otomatik değerlendirmesi-fiziksel sistemlerin Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Automorphic Lie Algebras associated to exceptional Lie algebras PhD
Atasözü istisnai Lie Cebiri Lie cebiri Doktora ilişkili
Tam Zamanı - 3 yıl
Automotive Engineering BEng (Hons)
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Automotive Engineering MEng (Hons)
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Automotive Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı ile otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Automotive Engineering with Foundation Year BEng (Hons)
Kuruluş Yılı Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Automotive Materials BEng (Hons)
Otomotiv Malzemeleri BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Automotive Materials MEng (Hons)
Otomotiv Malzemeleri MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Automotive Systems Engineering MSc
Otomotiv Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Banking and Finance MSc
Bankacılık ve Finans yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Banking Finance and Management BSc (Hons)
Bankacılık, Finans ve Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Biochemistry BSc (Hons)
Biyokimya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Biochemistry MSci (Hons)
Biyokimya Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Biochemistry with a Foundation Year BSc (Hons)
Vakfın bir Yıl Biyokimya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl
Biochemistry with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile Biyokimya (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl
Bioengineering BEng (Hons)
Biyomühendislik BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Bioengineering MEng (Hons)
Biyomühendislik MEng (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Bioengineering with a Foundation Year BEng (Hons)
Bir Vakıf Yıl, BEng Biyomühendislik (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Bioengineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
14. Uluslararası bir hazırlık Yılı BEng ile Biyomühendislik
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Biological Sciences BSc (Hons)
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Biological Sciences MSci (Hons)
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Biological Sciences with a Foundation Year BSc (Hons)
(Onur)bir Vakıf Yıl Lisans biyolojik Bilimler
Tam Zamanı - 4 yıl
Biological Sciences with an International Foundation Year BSc (Hons)
14. Uluslararası Vakfı Yıllık bir Lisans ile biyolojik Bilimler
Tam Zamanı - 4 yıl
Biomaterials Engineering BEng (Hons)
Makineleri Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Biomaterials Engineering MEng (Hons)
(Onur)Makineleri Mühendisliği MEng
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Built Environment (Energy Demand Studies) MRes
(Enerji Talebi Çalışmaları) Yapılı Çevre.
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Business Analytics Consulting MSc
İş Analizi Yüksek Lisans Danışmanlık
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Business and Economics PhD
İşletme ve Ekonomi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Business Economics and Finance BSc (Hons)
İş Ekonomi ve Finans BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Business Economics MPhil
İşletme Ekonomisi MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £16,400.00
Business Psychology BSc (Hons)
İş Psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Business Psychology MSc
İş Psikoloji Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Business with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)
Vakfın bir Yıl iş (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £16,400.00
Business with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile iş (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £16,400.00
Catalytic asymmetric synthesis of Non-proteinogenic amino acids PhD
Olmayan katalitik asimetrik sentez-proteinogenic amino asitler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Catastrophe Modelling of UK Storm Surge Risk PhD
İNGİLTERE'DE Fırtına Dalgalanma Riski felaket Modelleme Doktora
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Chemical Engineering BEng (Hons)
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Chemical Engineering MEng (Hons)
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Chemical Engineering MPhil
Kimya Mühendisliği MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Chemical Engineering PhD
Kimya Mühendisliği Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Chemical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı ile kimya Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Chemical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)
Hazırlık Yılı BEng ile kimya Mühendisliği (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Chemistry BSc (Hons)
Kimya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Chemistry MChem (Hons)
Kimya MChem (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Chemistry MPhil
Kimya MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Chemistry PhD
Kimya Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Chemistry with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile kimya (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Civil Engineering BEng (Hons)
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Civil Engineering MEng (Hons)
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Civil Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
Uluslararası Vakfı bir Yıl İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Commercial Management and Quantity Surveying BSc (Hons)
Ticari Yönetim ve metraj BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Communication and Media Studies BSc (Hons)
İletişim ve Medya Çalışmaları BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Computational approaches to identifying biomarkers and therapeutics for human aging PhD
İnsan yaşlanma Doktora belirlenmesi için biyolojik hesaplamalı yaklaşımlar ve tedavi
Tam Zamanı - 3 yıl
Computer Science and Artificial Intelligence BSc (Hons)
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Computer Science and Artificial Intelligence MSci (Hons)
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Computer Science and Mathematics BSc (Hons)
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Computer Science and Mathematics MSci (Hons)
Bilgisayar Bilimi ve Matematik Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Computer Science BSc (Hons)
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Computer Science MPhil
Bilgisayar Bilimleri MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Computer Science MSci (Hons)
Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Computer Science PhD
Bilgisayar Bilimi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Computer Science with a Foundation Year BSc (Hons)
Bir Vakıf Yıl Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Computer Science with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile bilgisayar Bilimi (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Computer vision and deep learning for underwater vehicle navigation and control PhD
Sualtı aracı navigasyon ve kontrol Doktora için bilgisayar görüşü ve derin öğrenme
Tam Zamanı - 4 yıl
Computing and Management BSc (Hons)
Bilgi işlem ve Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Computing and Management MSci (Hons)
Bilgi işlem ve Yönetim Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Construction Engineering Management BSc (Hons)
İnşaat Mühendisliği Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Construction Management MSc
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Construction Project Management MSc
İnşaat Proje Yönetimi MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Coordination of fast active power injections to improve system frequency response in low inertia ...
Hızlı aktif güç enjeksiyon, düşük ataletli sistem Frekans tepkisi geliştirmek için koordinasyon ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Corporate Finance MSc
Kurumsal Finans Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Creative Writing MA
Yaratıcı Yazma MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Criminology and Social Policy BSc (Hons)
Kriminoloji ve Sosyal Politika BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Cultivating good health: the social capacity of workplace communities PhD
İyi bir sağlık yetiştirilmesi: işyeri toplumların sosyal kapasite Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Cyber-Human Integration in Industry 4.0 PhD
Endüstri 4.0 Doktora siber-İnsan Entegrasyonu
Tam Zamanı - 3 yıl
Deposition and properties of thin films of high-entropy alloys PhD
Yüksek entropi alaşım ince filmlerin depolanması ve özellikleri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Design for Additive Manufacture MSc
Katkı maddesi Üretimi için tasarım yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Design MPhil
Tasarım MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Design PhD
Tasarım Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Developing Deep Learning Intelligence for Forecasting Effects from Engineering Big Data PhD
Büyük Veri Mühendisliği Etkilerini Tahmin etmek için gelişmekte olan Derin Öğrenme Zeka Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Developing next generation of Low Cost High Performance Alkaline Fuel Cells using anion exchange ...
Anyon exchange kullanarak Düşük Maliyetli, Yüksek Performanslı Alkali Yakıt Hücreleri yeni nesil gelişmekte olan ...
Tam Zamanı - 4 yıl
Development and application of mild-slope computational models for the assessment of meteorologic ...
İse meteorolojik değerlendirmesi için hafif geliştirme ve uygulama-eğim hesaplama modelleri ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Development of a measurement system for golf swing analysis PhD
Golf için bir ölçüm sistemi geliştirilmesi salıncak analizi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Development of Manufacturing Systems Using Advanced Sensing PhD
Üretim Sistemlerinin gelişimi Gelişmiş Algılama Doktora Kullanarak
Tam Zamanı - 3 yıl
Development of Novel Functional Intermediate Layers for Power Electronics Integration PhD
Güç Elektroniği Entegrasyonu için yeni Fonksiyonel Ara Katmanların geliştirme Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Digital Communication Systems MSc
Dijital İletişim Sistemleri Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Digital Media and Society MA
Dijital Medya ve Toplum MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Distal Heavy Atom Effects on the Q-Band of Boron Sub (porphyrazine) dyes PhD
(Porphyrazine) Bor Alt Q Distal Ağır Atom Etkisi-Band Doktora boyalar
Tam Zamanı - 3 yıl
Drama BA (Hons)
(Onur)Drama BA
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Drama with Business Studies BA (Hons)
İş ile Drama Çalışmaları BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Drama with English BA (Hons)
İngilizce BA ile Drama (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Dust fluxes in the high latitudes: quantification and drivers PhD
Toz yüksek enlemlerde flakslar: Ölçme ve sürücüler Doktora
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Dynamic load management for synthetic inertia control PhD
Sentetik eylemsizlik kontrolü için dinamik yük yönetimi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Economics and Business Strategy MSc
Ekonomi ve İş Stratejisi MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £19,500.00
Economics and Finance MSc
Ekonomi ve Finans yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £19,500.00
Economics and International Business MSc
Ekonomi ve Uluslararası İşletme yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £19,500.00
Economics and Management BSc (Hons)
Ekonomi ve Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £17,500.00
Economics BSc (Hons)
Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £17,500.00
Economics with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)
Vakıf, bir Yıl iktisat (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Economics with Accounting BSc (Hons)
Muhasebe ile ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Economics with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası bir hazırlık Yılı ile ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Economics with Geography BSc (Hons)
Coğrafya ile ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £17,500.00
Economics with Politics BSc (Hons)
Siyaset ile ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £17,500.00
Electric field assisted machining PhD
Elektrik alan işleme Doktora destekli
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Electronic and Computer Systems Engineering BEng (Hons)
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Electronic and Computer Systems Engineering MEng (Hons)
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Electronic and Electrical Engineering (with a Foundation Year) BEng (Hons)
(Bir Vakıf Yıl, BEng (Onur), elektronik ve Elektrik Mühendisliği
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Electronic and Electrical Engineering MSc
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Electronic and Electrical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Embedding circular economy principles into infrastructure EngD
Altyapı dairesel ekonomi ilkeleri gömme EngD
Tam Zamanı - 4 yıl
Embroidered ground plane for wearable electronics PhD
Giyilebilir elektronik için işlemeli taban düzlemi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Emerging application of gas plasma technologies PhD
Gaz plazma teknolojileri Doktora yükselen uygulama
Tam Zamanı - 3 yıl
Encapsulated TADF Molecules as FRET partners for Sensors and Catalysis PhD
Sensörler için ÜZÜLMEK ortakları ve Kataliz Doktora gibi kapsüllü TADF Molekülleri
Tam Zamanı - 3 yıl
Energy Demand with London-Loughborough EPSRC CDT PhD
Londra ile enerji Talebi-Anadolu EPSRC CDT Doktora
Tam Zamanı - 4 yıl
Energy harvesting with magnetic thin films PhD
Manyetik ince filmler ile hasat enerji Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Engineering Design MSc
Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Engineering Management BSc (Hons)
Mühendislik Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Engineering Management with a Foundation Year BSc (Hons)
Mühendislik Vakfı bir Yıl ile Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Engineering Management with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile mühendislik Yönetimi (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Engineering Medicine Manufacture Processes for Cell and Stem Cell Based Therapies PhD
Hücre ve Kök Hücre için mühendislik İlaç Üretim Süreçleri Tedaviler Doktora Tabanlı
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Engineering Physics BSc (Hons)
Mühendislik Fizik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Engineering Physics MPhys
Mühendislik Fizik MPhys
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
English and Drama BA (Hons)
İngilizce ve Drama BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
English and Sport Science BA (Hons)
İngilizce ve Spor Bilimleri BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
English BA (Hons)
İngilizce BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
English Literature BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
English with Business Studies BA (Hons)
İş Çalışmaları BA ile İngilizce (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
English with Creative Writing BA (Hons)
Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Environmental Monitoring for Management MSc
Yönetim için çevresel İzleme MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Ergonomics and Human Factors MSc/Diploma/Certificate
Ergonomi ve İnsan faktörü yüksek lisans/Diploma/Sertifika
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Ergonomics in Health and Community Care MSc/Diploma/Certificate
Sağlık ve sosyal Bakım yüksek lisans/Diploma/Sertifika ergonomi
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Establishing a Circular Economy for Leather Products PhD
Deri Ürünler için Yuvarlak bir Ekonomi kurma Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Establishing Process control for Manufacturing Corneal Tissues for Clinical Applications PhD
Klinik Uygulamalar için Korneal Doku Üretimi için kurulması Süreci kontrol Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
European Master's in Renewable Energy MSc
Avrupa' Master;Yenilenebilir Enerji yüksek lisans s
Tam Zamanı - 15 ay
Executable Systems Architectures for Agile and Resilient Systems PhD
Çevik ve Esnek Sistemler için yürütülebilir Sistemleri Mimarileri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Exercise as Medicine MSc
Egzersiz İlaç olarak MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Exercise Physiology MSc
Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Factors that influence dietary nitrate metabolism and its role in cardiovascular health PhD
Kalp sağlığı diyet nitrat metabolizması ve rolünü etkileyen faktörler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Finance and Management MSc
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Finance MSc
Finans MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Financial Mathematics BSc (Hons)
Finansal Matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Fine Art BA (Hons)
Güzel Sanatlar BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Finite element modelling of heart valve deformation and mitral regurgitation after mitraclip impl ...
Mitraclip impl sonra kalp Sonlu Eleman modelleme vana deformasyon ve mitral yetersizliği ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Fjord meltwater and sediment delivery in a fast changing high Arctic environment PhD
Hızlı değişen yüksek Kutup ortamı Doktora Fjord kar suyu ve tortu teslimat
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Fractal structures in high-dimensional reactions PhD
Yüksek boyutlu tepkiler fraktal yapılar Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Fracture problems in microstructured materials PhD
Mikroyapılı malzeme kırık problemler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Geography and Management BSc (Hons)
Coğrafya ve Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Geography and Sport Management BSc (Hons)
Coğrafya ve Spor Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Geography and Sport Science BSc (Hons)
Coğrafya ve Spor Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Geography BA (Hons)
Coğrafya BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Geography BSc (Hons)
Coğrafya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Geography MPhil
Coğrafya MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £16,400.00
Geography MSci
Coğrafya Mscı
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Geography with a Foundation Year BSc (Hons)
Bir Vakıf Yıl coğrafya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Geography with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile coğrafya (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Geography with Economics BSc (Hons)
Ekonomi ile coğrafya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Global Media and Cultural Industries MA
Küresel Medya ve Kültür Endüstrileri MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Global Political Communication MA
Küresel Siyasal İletişim MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Globalization and Cities MSc
Küreselleşme ve Şehirler MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Graphic Communication and Illustration BA (Hons)
Grafik İletişim ve İllüstrasyon BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Graphic Design and Visualisation MA
Grafik Tasarım ve Görselleştirme MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Hardware in the loop for Mechatronic Rail Vehicle Development PhD
Mekatronik Demiryolu için döngü içinde donanım Araç Geliştirme Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
High data-rate communications interconnects for body-worn electronic systems PhD
Vücut yıpranmış elektronik sistemleri için yüksek Veri Hızı iletişim bağlantılarının Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
History and International Relations BA (Hons)
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
History and Politics BA (Hons)
Tarih ve Siyaset BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
History BA (Hons)
(Onur)tarih BA
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Human Biology BSc (Hons)
İnsan Biyolojisi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Human Biology with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)
Vakfın bir Yıl ile insan Biyolojisi (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Human Biology with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile insan Biyolojisi (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Human Factors for Inclusive Design MSc
Kapsamlı Tasarım için insan faktörü MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Human Factors in Transport MSc
Ulaşımda insan faktörü MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Human Resource Management MSc
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £19,500.00
Hybrid Additive Manufacturing of Smart Structures PhD
Akıllı Yapıların melez Katkı İmalat Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Hybrid SIMT/MIMD accelerators for deep learning PhD
Derin öğrenme PhD karma SİMT/MİMD Hızlandırıcılar
Tam Zamanı - 3 yıl
Hyperbolic equations with irregular coefficients: very weak solutions and applications PhD
Düzensiz katsayıları: çok zayıf çözümleri ve uygulamalar ile hiperbolik denklemler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Impact performance of sports balls – evaluation and simulation PhD
Doktora spor topları etkisi performans değerlendirme ve simülasyon
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Improving the Spatial Mapping Accuracy of Augmented Reality for Engineering Applications PhD
Geliştirilmesi Mühendislik Uygulamaları için Artırılmış Gerçeklik Mekansal Haritalama Doğruluğu Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Industrial Design and Technology BA (Hons)
Endüstriyel Tasarım ve Teknoloji BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Industrial Mathematical Modelling MSc
Endüstriyel Matematiksel Modelleme MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Information Management and Business BSc (Hons)
Bilgi Yönetimi ve İş BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Information Management and Business Technology MSc
Bilgi Yönetimi ve İş Teknolojisi MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Information Technology Management for Business (ITMB) BSc (Hons)
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Information Technology Management for Business (ITMB) MSci (Hons)
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Informing golf equipment construction through golfer biomechanics PhD
Golfçü biyomekanik Doktora ile golf ekipmanları inşaat bilgilendirilmesi
Tam Zamanı - 3 yıl
Infrastructure in Emergencies (Distance Learning) MSc
Acil durumlarda altyapı (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Innovations in Construction Quality of Trackbed and Geotechnical Assets EngD
Trackbed ve Jeoteknik Varlıkların İnşaat Kalitesi yenilikler EngD
Tam Zamanı - 4 yıl
Integrable systems of hydrodynamic type in 2+1 dimensions PhD
2 hidrodinamik tür entegre sistemlerin boyutları 1+Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Integrated Industrial Design MSc
Entegre Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
International Business MSc
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
International Economics BSc (Hons)
Uluslararası Ekonomi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £17,500.00
International Financial and Political Relations MSc
Uluslararası Mali ve Siyasi İlişkiler MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
International Relations BA (Hons)
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
International Water and Sanitation Engineering MSc
Uluslararası Su ve Sanitasyon Mühendisliği MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
International Water and Sanitation Management MSc
Uluslararası Su ve Sanitasyon Yönetimi MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Internet Computing and Network Security MSc
Internet Bilgisayar ve Ağ Güvenliği yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Investigating methods of altering children's eating behaviour PhD
Değiştiren çocuklar' yöntemleri araştıran;Doktora davranışları yeme s
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Investigating the Acceptability in Cervical Cancer of an Exercise-based Programme delivered Throu ...
Bir Egzersiz Rahim ağzı Kanseri olarak Kabul araştırmaya dayalı Programı bir Kez teslim .
Tam Zamanı - 3 yıl
Laser modification of diamond structures for advanced automotive and aerospace applications PhD
Gelişmiş Otomotiv ve havacılık uygulamaları için elmas yapıların lazer değişiklik Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Laser surface treatments for functionalisation of flexible products PhD
Esnek ürün functionalisation için lazer yüzey işlemleri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Long time-scale modelling of radiation damage in nuclear graphite PhD
Nükleer grafit Doktora radyasyon hasarı uzun zaman ölçekli modelleme
Tam Zamanı - 3 yıl
Low carbon district heating PhD
Düşük karbon merkezi ısıtma Doktora
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Low Energy Building Services Engineering MSc
Düşük Enerji Bina Hizmetleri Mühendisliği MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Machine learning and cloud computing in the dynamic optimisation of energy efficient autonomous v ...
Enerji verimli özerk v dinamik optimizasyonu makine öğrenme ve bulut bilişim ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Machine Learning for Telecommunication Networks PhD
Telekomünikasyon Ağları için Öğrenme makinesi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Management MSc
Yönetim MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Management Sciences BSc (Hons)
Yönetim Bilimleri BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Manufacturing and Supply Chain Dynamic Capabilities for Resilience PhD
Üretim ve Tedarik Esnekliği için Doktora Dinamik Yetenekleri Zinciri
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Manufacturing Engineering BEng (Hons)
İmalat Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Manufacturing Engineering MEng (Hons)
İmalat Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Manufacturing Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)
Vakfın bir Yıl Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Manufacturing Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
International Foundation bir Yıl Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Marketing MSc
Pazarlama MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Massive Cooperation for Ultra-Dense Networks PhD
Ultra-Yoğun Ağlar için büyük İşbirliği Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Material instability in metal alloys: quantification and prediction PhD
Doktora metal alaşımları malzeme istikrarsızlık: Ölçme ve tahmin
Tam Zamanı - 3 yıl
Materials Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)
Uluslararası bir Vakıf Yıl, BEng Mühendislik malzemeleri (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Materials Engineering with Foundation Year BEng (Hons)
Vakıf Yıl, BEng Mühendislik malzemeleri (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Materials MPhil
Malzemeler MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Materials PhD
Malzemeler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Materials Science and Engineering BEng (Hons)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Materials Science and Engineering MEng (Hons)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Materials Science and Technology MSc/Diploma/Certificate
Malzeme Bilimi ve Teknolojisi yüksek lisans/Diploma/Sertifika
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Mathematical Finance MSc
Matematiksel Finans Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Mathematical modelling and passive control of droplets on surfaces PhD
Yüzeylerde damlacıklar matematiksel modelleme ve pasif kontrol Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Mathematical Sciences MPhil
Matematik Bilimleri MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £16,400.00
Mathematical Sciences PhD
Matematik Bilimleri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Mathematics and Accounting and Financial Management BSc (Hons)
Matematik ve Muhasebe ve Finansal Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Mathematics and Management BSc (Hons)
Matematik ve Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Mathematics and Sport Science BSc (Hons)
Matematik ve Spor Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Mathematics BSc (Hons)
Matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Mathematics Education Centre MPhil
Matematik Eğitim Merkezi MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £16,400.00
Mathematics Education PhD
Matematik Eğitimi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Mathematics MMath
Matematik MMath
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Mathematics with a Foundation Year BSc (Hons)
Vakfın bir Yıl ile matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Mathematics with an International Foundation Year BSc (Hons)
14. Uluslararası Vakıf Yıl Lisans matematik
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Mathematics with Economics BSc (Hons)
(Onur)Ekonomi üzerine yüksek Lisans matematik
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Mathematics with Mathematics Education BSc (Hons)
Matematik Eğitimi ile matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Mathematics with Qualified Teacher Status MSc/PGCE
Nitelikli Öğretmen Statüsü MSc/PGCE ile matematik
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Mathematics with Statistics BSc (Hons)
İstatistik ile matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Mechanical Engineering BEng (Hons)
Makine Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Mechanical Engineering MEng (Hons)
Makine Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Mechanical Engineering MSc
Makine Mühendisliği MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Mechanical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)
Vakfın bir Yıl ile Makine Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering MPhil
Mekanik, Elektrik ve İmalat Mühendisliği MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering PhD
Mekanik, Elektrik ve Üretim Mühendisliği
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Mechanics of Advanced Materials PhD
İleri Malzeme mekaniği Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Mechanics of biomaterials PhD
Biyomateryallerin mekanik Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Media and Cultural Analysis MA
Medya ve Kültür Analizi MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)
Tıbbi ve Farmasötik Kimya BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry MChem (Hons)
Tıbbi ve Farmasötik Kimya MChem (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Mega Sports Events and health promotion: the 2018 World Cup and 2020 Olympic Games PhD
Mega Spor Etkinlikleri ve sağlık tanıtım: 2018 Dünya Kupası ve 2020 Olimpiyat Oyunları Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Mobile Communications MSc
Mobil İletişim MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Modular Metabolic Engineering for Bio-Based Commodity Chemicals Production from Gases PhD
Gazlar Biyo için modüler Metabolik Mühendislik Tabanlı Kimyasallar Üretim PhD
Tam Zamanı - 3 yıl
Motivation and Health Behaviours: to explore why health goal failures occur despite the presence ...
Sağlık amacı hataları olmasına rağmen neden ortaya keşfetmek için motivasyon ve Sağlık Davranışları: ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Multi-scale modelling of bone fracture PhD
Kemik kırığı Doktora çok ölçekli modelleme
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Multi-scale remote sensing of high latitude dust PhD
Yüksek enlem toz Multi-ölçekli uzaktan algılama Doktora
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Multidimensional integrable systems: deformations of dispersionless limits PhD
Dispersionless sınırları çok boyutlu entegre sistemleri: deformasyon Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Multidimensional quasilinear systems: geometry and integrability PhD
Çok boyutlu homojen sistemler: geometri ve integrali Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Musculoskeletal Sport Science and Health MSc
Kas-iskelet Spor Bilim ve Sağlık yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Nano-particle transport and deposition processes PhD
Nano-parçacık taşıma ve biriktirme süreçleri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Natural Sciences BSc (Hons)
Fen Bilimleri BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Natural Sciences MSci (Hons)
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Network Security and Mitigation Techniques in Software Defined Networks PhD
Yazılım ağ Güvenliği ve Azaltma Teknikleri Ağları Doktora Tanımlanan
Tam Zamanı - 3 yıl
Network Security in Software Defined Networks PhD
Ağ Güvenlik Yazılımı Ağları Doktora Tanımlanan
Tam Zamanı - 3 yıl
Nonlinear internal waves in stratified flows with multiple interfaces PhD
Birden çok arabirimi ile tabakalı akar doğrusal olmayan iç dalgalar Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Novel Passive Microwave Devices PhD
Roman Pasif Mikrodalga Aygıtlar Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Numerical modelling of cold recycling of sheet metals PhD
Sacların soğuk geri dönüşüm sayısal modelleme Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
On Understanding the Links between Coach Leadership and Coach-Athlete Relationship PhD
Koç Liderlik ve Koçluk arasındaki Bağlantıları Anlamak-Sporcu İlişkisi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
On-fabric wearable computers PhD
-Kumaş giyilebilir bilgisayarlar Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Optical Sensors for Ultra Low Engine Emissions PhD
Ultra Düşük Motor Emisyonu için optik Sensörler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Optimal control of long-term feedback during periodic and continuous movements PhD
Periyodik ve sürekli hareketleri sırasında uzun Optimal kontrol vadeli geri bildirim Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Performance aspects in the development of the smart prosthetic lower limb PhD
Akıllı protez alt ekstremite Doktora gelişiminde performans yönleri
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Pharmaceutical Science and Medicinal Chemistry MSc/Diploma/Certificate
İlaç Bilimi ve Tıbbi Kimya yüksek lisans/Diploma/Sertifika
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
PhD studentships in Architecture, Building and Civil Engineering PhD
Mimarlık, Yapı ve İnşaat Mühendisliği Doktoraa studentships
Tam Zamanı - 3 yıl
PhD Studentships in Social, Political and Geographical Sciences PhD
Sosyal, Siyasi ve Coğrafi Bilimler PhD doktora Studentships
Tam Zamanı - 3 yıl
PhD studentships in the School of Science, Loughborough University PhD
Fen Bilimleri Fakültesi doktora studentships, Marmara Üniversitesi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
PhD studentships in the School of the Arts, English and Drama PhD
Doktora studentships Sanat Okulu, İngilizce ve Drama Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Physical Education with Qualified Teacher Status MSc / PGCE
Nitelikli Öğretmen Statüsü MSc / PGCE ile beden Eğitimi
Tam Zamanı - 1 yıl
Physics and Mathematics BSc (Hons)
Fizik ve Matematik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Physics and Mathematics MPhys
Fizik ve Matematik MPhys
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Physics BSc (Hons)
Fizik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Physics MPhys
Fizik MPhys
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Physics of Materials MSc
Malzemelerin fizik MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Physics PhD
Fizik Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Physics with a Foundation Year BSc (Hons)
Vakfın bir Yıl fizik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Physics with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir fizik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Physics with Astrophysics and Cosmology BSc (Hons)
Astrofizik ile fizik ve Kozmoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Politics and International Relations BA (Hons)
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Politics BA (Hons)
Siyaset BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Politics with Economics BA (Hons)
Ekonomi ile siyaset BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Politics with History BA (Hons)
Tarih ile siyaset BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Politics with International Relations BA (Hons)
Uluslararası İlişkiler ile siyaset BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Politics, History and International Relations BA (Hons)
Siyaset, Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Politics, History and International Relations MPhil
Siyaset, Tarih ve Uluslararası İlişkiler MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £16,400.00
Politics, History and International Relations PhD
Siyaset, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Polymer Science and Technology MSc/Diploma/Certificate
Polimer Bilim ve Teknolojisi yüksek lisans/Diploma/Sertifika
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Power Electronic Converters for Hydrogen Based LV Networks PhD
Hidrojen için güç elektroniği Dönüştürücüleri LV Ağları Doktora Tabanlı
Tam Zamanı - 3 yıl
Powertrain Resource Optimisation and Development for Utilisation and Competence in Testing (PRODU ...
Kullanım ve verimlilik bilgisi Test Yeterlilik için motor Kaynak Optimizasyonu ve Geliştirme ...
Tam Zamanı - 4 yıl
Preschool children’s understanding of number: Connecting number symbols and quantity information PhD
Sayı okul öncesi çocukların anlama: Bağlanma sayı sembolleri ve miktar bilgileri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Process monitoring and information integrations systems for small manufacturing firms in the UK PhD
İNGİLTERE Doktora küçük imalat firmaları için proses izleme ve Bilgi Sistemleri entegrasyonları
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Product Design and Technology BSc (Hons)
Ürün Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Product Design Engineering BEng (Hons)
Ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Product Design Engineering MEng (Hons)
Ürün Tasarım Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Product Design Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)
Vakfın bir Yıl ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Psychology BSc (Hons)
14. Psikoloji BSc
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Psychology with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)
Vakfın bir Yıl psikoloji (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Psychology with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası bir hazırlık Yılı ile psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Psychology with Criminology BSc (Hons)
Kriminoloji ile psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
QUANTIK: Quick Ubiquitous Access to Unique Tracking Information and Knowledge PhD
QUANTİK: Benzersiz İzleme Bilgi için her Yerde Hızlı Erişim ve Bilgi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Quantum materials for efficient spintronic, thermoelectric and spin caloritronic device applicati ...
Kuantum verimli spintronic, termoelektrik için etkili caloritronic cihaz spin malzemeleri ve ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Rare Events for Dynamical Systems via Transfer Operator Techniques PhD
Transfer Operatörü Teknikleri Doktora ile Dinamik Sistemler için nadir Olaylar
Tam Zamanı - 3 yıl
Rational interaction in autonomous systems PhD
Otonom sistemler içinde rasyonel etkileşim Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Renewable Energy Systems Technology (Distance Learning) MSc
(Uzaktan Eğitim) Yenilenebilir Enerji Sistemleri Teknolojisi MSc
Online/Uzaktan - 3 yıl
Resilient Network Policy Enforcement in Heterogeneous Network Environments PhD
Heterojen Ağ Ortamlarında esnek Ağ İlkesi Zorlama Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Retailing, Marketing and Management BSc (Hons)
Perakendecilik, Pazarlama ve Yönetim BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £17,500.00
Revolutionising railway systems: robots and autonomy for railway infrastructure PhD
Doktora demiryolu altyapısı için raylı sistemler devrim yaptı: robotlar ve Özerklik
Tam Zamanı - 3 yıl
Revolutionising the design of trains: autonomous control and condition monitoring of mechatronic ...
Mekatronik trenler tasarımı devrim yaptı: otonom kontrol ve Durum İzleme ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Robotics, Mechatronics and Control Engineering BEng (Hons)
Robotik, Mekatronik ve Kontrol Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Robotics, Mechatronics and Control Engineering MEng (Hons)
Robotik, Mekatronik ve Kontrol Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 5 yıl £20,500.00
Scheduling and Data Flow Problems in Special-purpose Networks PhD
Özel amaçlı Ağlarda zamanlama ve Veri Akışı Sorunları Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Self-control and endurance sport performance: Investigating the psychological processes underpinn ...
Psikolojik süreçleri underpinn Araştıran kendini kontrol ve dayanıklılık spor performansı: ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Simulating the interplay of thermal and magnetic (spin) currents PhD
(Spin) termal ve manyetik etkileşimi simüle Doktora akımları
Tam Zamanı - 3 yıl
Simulation of laser based processing of polycrystalline composites combining analytical and machi ...
Analitik ve machi birleştirerek Kristalli kompozit lazer simülasyon tabanlı işleme ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Small unmanned aircraft systems (sUAS; drones) for mapping vegetation patterns and processes on p ...
P bitki desenleri ve süreçleri haritalama (sUAS) küçük insansız uçak sistemleri; insansız hava ...
Tam Zamanı - 3.5 yıl
Social Psychology BSc (Hons)
Sosyal Psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Social Science Research (Business and Management Studies) MSc
Sosyal bilimlerde Araştırma (İşletme ve Yönetim Bilimleri) yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Social Science Research (Communication and Media) MSc
Sosyal Bilim Araştırmaları (İletişim ve Medya) MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Social Science Research (Social Policy) MSc
Sosyal Bilimler (Sosyal Politika) Araştırma MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Social Science Research (Sport and Exercise Science) MSc
Sosyal Bilimler (Spor ve Egzersiz Bilimi) Araştırma MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Social Sciences MPhil
Sosyal Bilimler MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £16,400.00
Social Sciences PhD
Sosyal Bilimler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Social Sciences with a Foundation Year BSc (Hons)
(Onur)bir Vakıf Yıl Lisans Sosyal Bilimler
Tam Zamanı - 4 yıl £16,000.00
Sociology BSc (Hons)
Sosyoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
Sociology with Criminology BSc (Hons)
Kriminoloji üzerine yüksek Lisans sosyoloji (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Spectral Correlations of Random Matrices PhD
Rasgele değişkenlerin spektral Korelasyon Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Sport and Exercise Psychology BSc (Hons)
Spor ve Egzersiz Psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Sport and Exercise Psychology MSc
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Sport and Exercise Science BSc (Hons)
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Sport Biomechanics MSc
Spor Biyomekanik Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Sport Management BSc (Hons)
Spor Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Sport Management MSc
Spor Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Sport with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)
Vakıf, bir Yıl spor (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Sport with an International Foundation Year BSc (Hons)
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile spor (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Sport, Coaching and Physical Education BSc (Hons)
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Sport, Exercise and Health Sciences MPhil
Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri MPhil
Tam Zamanı - 2 yıl £20,500.00
Sport, Exercise and Health Sciences PhD
Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Sports and Exercise Nutrition MSc
Spor ve Egzersiz Beslenme MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Sports Technology BSc (Hons)
Spor Teknoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Structural approaches to the symbol grounding problem PhD
Sembol topraklama sorunu için yapısal yaklaşımlar Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Study of nanoparticles in tribological contacts PhD
Tribolojik kişiler nanoparçacıklar çalışması Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Stunting, short stature, and cardiovascular health PhD
Büyüme geriliği, kısa boy, kalp sağlığı Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Surgeon-led design of cranial plates: integrating engineering analysis and understanding PhD
Mühendislik analizi entegre ve Doktora anlayış kafatası plakaları cerrah-led tasarım:
Tam Zamanı - 3 yıl
Sustainable energy solutions for rural off-grid communities PhD
Kırsal off-grid topluluklar için sürdürülebilir enerji çözümleri Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Synthetic human body parts for injury phenomena and personal protective equipment performance res ...
Sentetik insan vücudu yaralanma olayları ve kişisel koruyucu ekipman performans res parçaları ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Systems Engineering BEng (Hons)
Sistem Mühendisliği BEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Systems Engineering MEng (Hons)
Sistem Mühendisliği MEng (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £20,500.00
Systems Engineering MSc
Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Teachers’ and Students’ Sources of Health and Physical Activity Knowledge PhD
Sağlık öğretmenler ve Öğrencilerin Kaynakları ve Fiziksel Aktivite Bilgi Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Telecommunications Engineering MSc
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £21,000.00
Textiles: Innovation and Design BA (Hons)
Tekstil: Yenilik ve Tasarım BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl £16,400.00
The Application of Model-Based Systems Engineering Requirements to a BIM-centric Virtual Railway ...
Tabanlı Model-Uygulama bir BİM merkezli Sanal Tren için Mühendislik Gereksinimleri Sistemleri ...
Tam Zamanı - 4 yıl
The effect of experience, slope and club selection on human kinematic variability and performance ...
İnsan kinematik değişkenlik ve performans deneyimin etkisi, eğim ve kulüp seçimi ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
The effects of altered menstrual cycle status on cardiovascular health PhD
Kalp sağlığı Doktora değişen adet döngüsü durum etkileri
Tam Zamanı - 3 yıl
The Impact of Short Timescale Variations in Operational Environment on the Output of PV Systems PhD
PV Sistemleri Doktora Çıkış Operasyonel Ortamda Kısa Zaman Değişimleri Etkisi
Tam Zamanı - 3 yıl
The implementation of EU sports policy PhD
AB spor politikası Doktora uygulanması
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
The importance of sensory acuity and sensory thresholds in human postural control PhD
İnsan postural kontrol duyusal keskinliği önemini ve duyusal eşikler Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
The Lived Experience of Concussion Injuries in Sport PhD
Sarsıntı yaşanmış Deneyim Spor Doktora Yaralanmalar
Tam Zamanı - 3 yıl
The microstructure and electrical properties of grain boundaries in polycrystalline thin film pho ...
Çok Kristalli ince film pho tane sınırları mikroyapı ve elektriksel özelliklerini ...
Tam Zamanı - 4 yıl
The role of fibroblasts in skeletal muscle ageing PhD
İskelet kas fibroblastlar rolü Doktora yaşlanma
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
The Role of Schools and Physical Education in Addressing Childhood Obesity PhD
Çocukluk Obezite Adresleme Doktora Okullar ve Beden Eğitimi Rolü
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Theory and Application of Phase-Field Crystal Model to Materials Modelling PhD
Faz teorisi ve Uygulaması-Alan Kristal Modeli Malzemeler Doktora Modelleme
Tam Zamanı - 3 yıl
Towards a bespoke tissue engineered model recreating neuromuscular junction formation and models ...
Nöromüsküler kavşak oluşumu ve modelleri yeniden ısmarlama doku mühendisliği model doğru ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Towards a Tissue Engineered Model of a Joint on a Chip PhD
Chip bir Doktora bir Eklem Dokusu Tasarlanmış bir Model doğru
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Training of Deep Learning Networks PhD
Derin Öğrenme Ağlarının eğitim Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Transport and Business Management BSc (Hons)
Ulaştırma ve İşletme Yönetimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl £16,400.00
Traumatic brain injury in sport PhD
Spor Doktora travmatik beyin hasarı
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Tribo-dynamics of Bearings for Electric and Hybrid-Electric Vehicles’ Powertrains PhD
Tribo-Elektrikli ve Hibrid Elektrikli Araçların Motor Yatakları ve dinamiği Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Uncertainty in Electromechanical Actuators PhD
Elektro-mekanik Tahrik belirsizlik Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Understanding Potassium in Ion-Batteries and Heterogenous Catalysis using Advanced X-ray Characte ...
Gelişmiş X kullanarak İyon Potasyum-Piller ve Heterojen Kataliz anlayış-ray Characte ...
Tam Zamanı - 3 yıl
Understanding the mechanisms of skeletal muscle disuse atrophy using in vitro tissue engineered m ...
İn vitro doku mühendisliği m kullanarak iskelet kas kullanmama atrofisi mekanizmaları anlamak ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Understanding the Traction Forces generated during Boot - Surface Interactions on Third Generatio ...
Üçüncü Generatio Önyükleme sırasında oluşan çekme kuvveti anlamak - Yüzey Etkileşimleri ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
User Centred Design BSc (Hons)
Kullanıcı (Onur)BSc Merkezli Tasarım
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
User Experience Design MA
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,100.00
Using a novel 3D co-culture model to define metabolic flux maps of different cancer cell types in ...
Farklı kanser hücre tipleri metabolik akı haritaları tanımlamak için yeni 3D co-kültür modeli kullanarak ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Using a novel 3D co-culture model to define the mechanistic effects of physical activity on cance ...
Vakalarının fiziksel aktivite mekanistik etkileri tanımlamak için yeni 3D co-kültür modeli kullanarak ...
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
Variations of Pattern Languages PhD
Desen Dil varyasyonları Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Virtual Validation of Engineered Complex Systems PhD
Mühendislik Karmaşık Sistemlerin sanal Doğrulama Doktora
Tam Zamanı - 3 yıl
Water and Environmental Management (Distance Learning) MSc
(Uzaktan Eğitim) su ve Çevre Yönetimi MSc
Online/Uzaktan - 8 yıl
Water and Waste Engineering (Distance Learning) MSc
(Uzaktan Eğitim) su ve Atık Mühendisliği MSc
Online/Uzaktan - 5 yıl
Wearable technology in the workplace to enable human-robot interaction PhD
İşyerinde giyilebilir teknoloji insan-robot etkileşimi Doktora etkinleştirmek için
Tam Zamanı - 3 yıl £20,500.00
What works in complex Systems of Systems (SoS) environments PhD
Sistemleri (SoS) karmaşık Sistemlerde çalışır ne Doktora ortamları
Tam Zamanı - 3 yıl
Communication and Cultural Policy MA
İletişim ve Kültür Politikası MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,500.00
Cybersecurity and Big Data MSc
Siber ve Büyük Veri MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Design and Culture MA
Tasarım ve Kültür MA
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Design Innovation MA
Tasarım Yenilik MA
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Design Innovation Management MSc
Tasarım Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Design Innovation MRes
Tasarım Yenilik.
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Design Innovation MSc
Tasarım Yenilik MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Digital Creative Media MSc
Dijital Yaratıcı Medya Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Digital Marketing MSc
Dijital Pazarlama MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Digital Technologies MRes
Dijital Teknolojiler.
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Diplomacy and International Governance MRes
Diplomasi ve Uluslararası Yönetim.
Tam Zamanı - 1 yıl £19,000.00
Diplomacy, Statecraft and Foreign Policy MSc
Diplomasi, Devlet ve Dış Politika yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £19,000.00
Entrepreneurial Design Management MA
Girişimci Tasarım Yönetimi MA
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Entrepreneurship and Innovation Management MSc
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £24,500.00
Entrepreneurship and Innovation MRes
Girişimcilik ve Yenilik.
Tam Zamanı - 1 yıl £24,500.00
Entrepreneurship, Finance and Innovation MSc
Girişimcilik, Finans ve Yenilik MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £24,500.00
Global Communication and Development MA
Küresel İletişim ve Geliştirme MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,500.00
International Management MSc
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £24,500.00
Internet Technologies with Business Management MSc
İşletme Yönetimi ile İnternet Teknolojileri yüksek lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Managing Innovation in Creative Organisations MSc
Yaratıcı kuruluşlarında İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans
Tam Zamanı - 1 yıl £24,500.00
Media and Creative Industries MA
Medya ve Yaratıcı Endüstriler MA
Tam Zamanı - 1 yıl £17,500.00
Media and Creative Industries MRes
Medya ve Yaratıcı Endüstriler.
Tam Zamanı - 1 yıl £17,500.00
Sport Business and Innovation MSc
Spor İş ve Yenilik MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Sport Business and Leadership MSc
Spor, İş ve Liderlik MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Sport Business MRes
Spor İş.
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00
Sport Marketing MSc
Spor Pazarlama MSc
Tam Zamanı - 1 yıl £23,300.00