Ankara / Taksim / Kadıköy / İzmir / Toronto Adres Bilgileri
Bize Sorun: İletişim Formu

İngiltere St Mary's University, Twickenham

image

St Mary's University, Twickenham

St Mary's University, Twickenham Bölümleri

St Mary's University, Twickenham İngiltere hakkında detaylı bilgileri ve bölümleri sayfamızda görebilirsiniz.

Bölüm Süre Ücret
Acting BA (Hons)
Oyunculuk BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Applied Linguistics & ELT MA, PGDip, PGCert
Uygulamalı Dilbilim & ELT MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Applied Physics BSc (Hons)
Uygulamalı Fizik BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Applied Physics with Foundation Year BSc
Hazırlık Yılı ile uygulamalı Fizik BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Applied Sport and Exercise Physiology MSc, PGDip, PGCert
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Fizyolojisi MSc, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Applied Sport Psychology MSc, PGDip, PGCert
Uygulamalı Spor Psikolojisi MSc, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Applied Sports Nutrition MSc
Uygulamalı Spor Beslenme MSc
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Biblical Studies MA, PGDip, PGCert
İncil Çalışmaları MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Bioethics and Medical Law MA, PGDip, PGCert
Örnekleri ve Tıp Hukuku MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Law and Business Management BA (Hons)
İş Hukuku ve İşletme Yönetimi BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Law and History BA (Hons)
İş Hukuku ve Tarih BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Entrepreneurship BA (Hons)
İşletme Yönetimi ve Girişimcilik BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Entrepreneurship with Foundation Year BA (Hons)
14 Yıl Vakfı ile iş Yönetimi ve Girişimcilik BA
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Finance BA (Hons)
İşletme Yönetimi ve Finans BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Finance with Foundation Year BA (Hons)
Yıl Vakfı ile iş Yönetimi ve Finans BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Marketing BA (Hons)
İş Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)
İş Yönetimi ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Sport Science BA (Hons)/BSc (Hons)
İş Yönetimi ve Spor Bilimleri BA (Onur)/BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management and Tourism BA (Hons)
İşletme Yönetimi ve Turizm BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management BA (Hons)
İşletme Yönetimi BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Business Management with Foundation Year BA (Hons)
Vakıf Yıl lisans İşletme Yönetimi (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Catholic School Leadership: Principles & Practice MA
Katolik Okulu Liderlik: İlkeler & Uygulama MA
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Chronic Disease Management MSc, PGDip, PGCert
Kronik Hastalık Yönetimi MSc, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Communications and Marketing BA (Hons)
İletişim ve Pazarlama BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Communications, Design and Marketing BA (Hons)
İletişim, Tasarım ve Pazarlama BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Communications, Media and Marketing BA (Hons)
İletişim, Medya ve Pazarlama BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Creative & Professional Writing and Theology & Religious Studies BA (Hons)
Yaratıcı & Profesyonel Yazma ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Creative and Professional Writing and English Literature with Foundation Year BA (Hons)
Kuruluş Yılı BA ile yaratıcı ve Profesyonel Yazma ve İngiliz Edebiyatı (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Creative and Professional Writing BA (Hons)
Yaratıcı ve Profesyonel Yazılı BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Creative and Professional Writing with Foundation Year BA (Hons)
Hazırlık Yılı ile BA Yazma yaratıcı ve Profesyonel (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Creative Writing (First Novel) MA
(İlk Romanı) yaratıcı Yazma MA
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Criminology and Sociology BA (Hons)
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Criminology and Sociology with Foundation Year BA (Hons)
Kuruluş Yılı BA kriminoloji ve Sosyoloji (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education & Social Science and English Literature BA (Hons)
(Onur)eğitim & Sosyal Bilimler ve İngiliz Edebiyatı BA
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education & Social Science and History BA (Hons)
Eğitim & Sosyal Bilimler ve Tarih BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education & Social Science and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)
Eğitim & Sosyal Bilimler ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education & Social Science and Theology & Religious Studies BA (Hons)
Eğitim & Sosyal Bilimler ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education & Social Science with Physical & Sport Education BA (Hons)
Eğitim & Fiziksel &Sosyal Bilim; Spor Eğitim BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education and Social Science BA (Hons)
Eğitim ve Sosyal Bilimlerde BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education in Context (Work Based) FdA
İçerik Tabanlı eğitim (İş) FdA
Tam Zamanı - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education, Culture and Society MA, PGDip, PGCert
Eğitim, Kültür ve Toplum MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education: Leading Innovation and Change MA, PGDip, PGCert
Eğitim: Lider Yenilik ve Değişim MA, PGDip, PGCert
Online/Uzaktan - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Education: Pedagogy MA, PGDip, PGCert
Eğitim: Pedagoji MA, PGDip, PGCert
Online/Uzaktan - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature and Creative & Professional Writing BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı & Profesyonel Yazma BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature and Film and Screen Media BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı ve Film ve Ekran Medya BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature and History BA (Hons)
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature and History with Foundation Year BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı ve hazırlık Yılı ile Tarih BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)
İngiliz Edebiyatı ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature and Theology & Religious Studies BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
English Literature with Foundation Year BA (Hons)
(Onur)Vakıf Yıl lisans İngiliz Edebiyatı
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Film & Screen Media and Creative & Professional Writing BA (Hons)
Film & Ekran Medya ve Yaratıcı & Profesyonel Yazma BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Film & Screen Media and Creative & Professional Writing with Foundation Year BA (Hons)
Film & Ekran Medya ve Yaratıcı & Profesyonel hazırlık Yılı ile Yazılı BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Film & Screen Media BA (Hons)
Film & Ekran Medya BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Film and Digital Production BA (Hons)
Film ve Dijital Üretim BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Film and Screen Media with Foundation Year BA (Hons)
14. kuruluş Yılı ile Film ve Ekran Medya BA
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Football Education, Coaching and Development Foundation Degree
Futbol Eğitim, Koçluk ve Geliştirme Vakfı Derecesi
Tam Zamanı - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Gothic: Culture, Subculture, Counterculture MA, PGDip, PGCert
Gotik: Kültür, Alt kültür, karşı kültür MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Exercise Science and Business Management BA (Hons)/BSc (Hons)
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve İşletme Yönetimi BA (Onur)/BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Exercise Science and Nutrition BSc (Hons)
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve Beslenme BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Exercise Science and Physical & Sport Education BA (Hons)
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve Fiziksel & Spor Eğitim BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Exercise Science and Sport Science BSc (Hons)
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve Spor Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Exercise Science BSc (Hons)
Sağlık ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Exercise Science with Foundation Year BSc
Hazırlık Yılı sağlık ve Egzersiz Bilimi BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Health and Fitness FdA
Sağlık ve Fitness FdA
Tam Zamanı - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
History and Theology & Religious Studies BA (Hons)
Tarih ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
History with Foundation Year BA (Hons)
Tarih Vakfı Yıl ile BA (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Human Nutrition MSc, PGDip, PGCert
İnsan Beslenmesi MSc, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Human Trafficking, Migration and Organised Crime MA, PGCert, PGDip
İnsan Kaçakçılığı, Göç ve Organize Suçla MA, PGCert, PGDip
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
International Business Management BA (Hons)
Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
International Business Management MSc, PGDip, PGCert
Uluslararası İşletme Yönetimi MSc, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
International Business Management with Foundation Year BA (Hons)
14. kuruluş Yılı BA uluslararası İşletme Yönetimi
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
International Sports Journalism MA, PGDip, PGCert
Uluslararası Spor Gazetecilik MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
International Tourism Management MSc, PGDip, PGCert
Uluslararası Turizm Yönetimi MSc, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Law LLB (Hons)
Hukuk LİSANS (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Law LLB with Criminology LLB
Kriminoloji LİSANS hukuk LİSANS
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Law LLB with Criminology with Foundation Year LLB
Vakıf Yıl Kriminoloji hukuk LİSANS LİSANS
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
London Theatre MA, PGDip, PGCert
Londra Tiyatro MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
MSc Nutrition and Genetics
MSc Beslenme ve Genetik
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Nutrition and Psychology BSc (Hons)
Beslenme ve Psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Nutrition and Sport Science BSc (Hons)
Beslenme ve Spor Bilimleri BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Nutrition BSc (Hons)
Beslenme BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Nutrition with Foundation Year BSc
Hazırlık Yılı ile beslenme BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Performance Football Coaching (Distance Learning) MSc, PGDip, PGCert
Performans Futbol Koçluğu (Uzaktan Eğitim) MSc, PGDip, PGCert
Online/Uzaktan - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
PGCE Primary
PGCE İlköğretim
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Physical & Sport Education and Creative & Professional Writing BA (Hons)
Fiziksel & Spor Eğitim ve Yaratıcı & Profesyonel Yazma BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Physical & Sport Education and Sport Science BSc (Hons)
Fiziksel & Spor Eğitim ve Spor Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Physical and Sport Education BA (Hons)
Beden Eğitimi ve Spor BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Politics and International Relations and History BA (Hons)
(Onur)siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Tarih BA
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Politics and International Relations BA (Hons)
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Practitioners in Healthcare Ethics, Theology and Care FdA
Sağlık Etik uygulayıcıları, İlahiyat ve FdA Bakım
Tam Zamanı - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Primary Education (Work-Based Route) BA (Hons)
İlköğretim Rota Tabanlı (İş) BA (Onur)
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Primary Education with QTS BA (Hons)
QTS BA ile İlköğretim (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Psychology and Sport Science BSc (Hons)
Psikoloji ve Spor Bilimleri BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Psychology BSc (Hons)
14. Psikoloji BSc
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Psychology with Foundation Year BSc (Hons)
Hazırlık Yılı ile psikoloji BSc (Onur)
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Public History MA, PGDip, PGCert
Ortak Tarih MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary English PGCE
İkincil İngilizce PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary Geography PGCE
İkincil Coğrafya PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary Mathematics PGCE
Matematik PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary Modern Foreign Languages (MFL) PGCE
(MFL) ikincil Modern Yabancı Diller PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary Physical Education (PE) PGCE
Ortaöğretim Beden Eğitimi (PE) PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary Religious Education (RE) PGCE
İkincil Din Eğitimi (RE) PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Secondary Science PGCE
Ortaöğretim Fen PGCE
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sport and Exercise Nutrition BSc (Hons)
Spor ve Egzersiz Beslenme BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sport Rehabilitation BSc (Hons)
Spor Rehabilitasyon BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sport Rehabilitation with Foundation Year BSc
Vakfı Yılın spor Rehabilitasyon BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sport Science BSc (Hons)
Spor Bilimleri BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sport Science with Foundation Year BSc
Vakfı Yılın spor Bilimi BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sport, Health and Applied Science MRes, PGCert
Spor, Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Mre, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sports Coaching Science BSc (Hons)
Spor Koçluk Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sports Coaching Science with Foundation Year BSc
Spor Vakfı Yılın Bilim Koçluk BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sports Communications and Marketing BA (Hons)
Spor İletişim ve Pazarlama BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sports Journalism MA, PGDip, PGCert
Spor Gazetecilik MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sports Management BA
Spor Yönetimi BA
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Sports Management with Foundation Year BA (Hons)
Vakıf Yıl BA (Onur)ile spor Yönetimi
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Strength and Conditioning (Distance Learning) MSc, PGDip, PGCert
Güç ve Kondisyon (Uzaktan Eğitim) MSc, PGDip, PGCert
Online/Uzaktan - 5 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Strength and Conditioning Science BSc (Hons)
Güç ve Kondisyon Bilimi BSc (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Strength and Conditioning Science with Foundation Year BSc
Kuruluş Yılı ile güç ve Kondisyon Bilimi BSc
Tam Zamanı - 4 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Teaching and Learning with QTS MA
Öğretim ve QTS MA ile Öğrenme
Tam Zamanı - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Technical Theatre BA (Hons)
Teknik Tiyatro BA (Onur)
Tam Zamanı - 2 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Theology MA, PGDip, PGCert
İlahiyat MA, PGDip, PGCert
Tam Zamanı - 1 yıl Fiyat için bize ulaşınız.
Theology, Religion and Ethics BA (Hons)
İlahiyat, Din ve Ahlak BA (Onur)
Tam Zamanı - 3 yıl Fiyat için bize ulaşınız.