University of Nottingham - İngiltere


İngiltere University of Nottingham

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM HAKKINDA

Üniversitenin temelleri, 1881'de kurulan Londra Üniversitesi'nin bir kurucu koleji olan University College Nottingham'a uzanmaktadır. Daha sonra 1948'de kendi Kraliyet Sözleşmesi'ni almıştır. 2000 yılında Malezya'da bir kampüs kurabilen ilk İngiliz üniversitesidir. Ayrıca 2004 yılında Çin'de bir kampüs açan ilk yapancı üniversitedir.

Üç ülke genelinde 8.000'den fazla personel, 32.800 lisans ve 9.500 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Ana Nottingham kampüslerinde, öğrencilerin% 23'ü yurtdışındandır.

Nottingham Üniversitesi, üç konumunun her birinde disiplinler arasında geniş kapsamlı, dünya çapında bir araştırma yürütmektedir. İngiltere'deki üniversitelerde araştırma kalitesinin en son değerlendirmesinde, üniversitenin araştırmalarının% 32'si dünya lideri,% 49'u ise uluslararası alanda mükemmel bir performans sergilemiştir. Küresel etki yaratan büyük bir araştırmaya örnek olarak, artık dünya çapında hastanelerde kullanılan manyetik rezonans görüntülemesini keşfinden dolayı 2003 yılında Profesör Sir Peter Mansfield Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü almıştır.

Bu veriler Karya Yurtdışı Eğitim tarafından derlenmiştir. Güncel başvuru ve bölüm bilgileri için iletişim kurmanızı rica ederiz.

EĞİTİM VE YURT ÜCRETLERİ

Sertifika, mesleki diploma ve lisans ücretleri bölüme ve alınan kredilere göre değişiklik göstermektedir.

Kay ı t S ü reci: -Online form doldurulduktan sonra kayıt ücreti 100£ yatırılarak ilk aşama tamamlanır.

-Okuldan gelen kabul mektubundan sonra ilk yarıyıl ücreti ödenir.

-Ödeme onayı ve kabul mektubuyla beraber vize süreci başlatılır.

-Vize çıktıktan sonra kayıt kesinleştirilir.

KABUL ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Sertifika ve Mesleki Diploma Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.0

TOEFL: 550 (Paper Based Test) / 80 (İnternet Based Test)

Lisans Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.5

TOEFL: 560 (Paper Based Test) / 84 (İnternet Based Test)

Yüksek Lisans Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.5

TOEFL: 580 (Paper Based Test) / 88 (İnternet Based Test)

EK BİLGİLER

- Uluslararası Öğrenci Ofisi yeni kabul edilen tüm uluslararası öğrenciler için ilk duraktır. Personeller farklı kültür ve eğitim sistemlerinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlıdır.

- Öğrencilerin, okul kampüsünde işe başvurma şansı olduğu gibi, dışarıdaki işlere başvurma konusunda destek alma şansları da vardır.

- İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler için İngilizce kursu alma şansı vardır.

- Üniversiteye geçiş için danışma ve destek birimi vardır.

SUNULAN LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLAR

SUNULAN LİSANS PROGRAMLARI

Copyright © 1994 - 2021 Karya Yurtdışı Eğitim