GRE Sınavı Nedir?

GRE sınavı (Graduate Record Examination )Türkiye’de dahil İngilize eğitim veren üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi alma hedefi olan öğrencilerin girdiği sınavdır. Gre puanı her üniversite tarafından istenmemekte,ancak seçkin üniversiteler bu sınavı zorunlu tutmamaktadır. 1949 yılında Educational Testing tarafından düzenlenen 2011 yılında da geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilen ;öğrencilerin sayısal akıl yürütme ,sözel akıl yürütme, analitik yazma ve eleştirel düşünme becerilerini ölçen bu sınav GRE TEST ve GRE Subject test olarak iki farklı türde yapılmaktadır. Bazı okula iki sınavı da talep etmektedir.GRE sınavına mühendislik ya da sosyal bilimler alanında yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen en az upper intermediate İngilizce seviyesine sahip öğrenciler girerler. GRE sınavı branş ve genel olarak iki ayrılmış, konu yönünden ağır bir sınavdır.

GRE Sınavı Nedir?

Generel GRE Test ( Genel Test )

Yaklaşık olarak 4 sürmektedir. Sınavda sözel bölüm ve sayısal bölüm olmak üzere 2 ayrı bölüm vardır. Sözel bölüm ve sayısal bölümde de kendi arasında ayrı bölüme ayrılmaktadır. Sözel bölümde iki kısım için toplamda 40 soru vardır ve bu sorular sözel akıl yürütme (Verbal Reasoning), nicel akıl yürütme ( Ouantitative Reasoning),eleştirel düşünme, analitik yazma ( Analytical Writing), anket (Reserach) ve deneysel ( Expertimental) bölümlerden oluşur. Sınav 800 üzerinden ,kompoziyon 6 üzerinden puanlandırılmaktadır.

GRE Subject Test ( BranşTestleri )

8 Farklı bilim dalından oluşmakta ve lisansüstü yapmak isteyen öğrencilerin yeterliliğini ölçmek için yapılmaktadır.

 • Biyokimya Bölümü; Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve genetik olarak 3 ana konuyu değerlendirmektedir. Çoktan seçmeli 180 tane soru içermektedir. Sorular %36 biyokimya, %36 moleküler biyoloji ve genetik, %28 hücre biyolojisi konularını kapsamaktadır.
 • Biyoloji Bölümü ; Hücre ve moleküler Biyoloji, Organisma Biyolojisi ve Ekoloji ve Evrimdi olarak 3 ana konuyu değerlendirmektedir 5 şıklı 200 test sorusundan oluşmaktadır. Sorular %34 ekoloji ve evrim, %33 organizma biyolojisi ve %34 hücre ve moleküler biyoloji konularını kapsamaktadır.
 • Kimya bölümü : Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya olarak 4 ana konuyu değerlendirmektedir. Çoktan seçmeli 130 test sorusu içermektedir. Sorular %15 Analitik Kimya, %25 Anorganik Kimya, %30 Organik Kimya ve %30 Fizikokimya konularını kapsamaktadır.

 • Bilgisayar Bilimleri Bölümü : Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı olarak 4 ana konuyu değerlendirmektedir.70 test sorusundan oluşmaktadır.Sorular %40 Yazılım ve sistem, %15 Bilgisayar mimarisi, %40 teori ve matematik, %5 diğer bilgisayar konularını kapsamaktadır..
 • İngiliz Edebiyatı Bölümü : 230 test sorusundan oluşmakta ve sorular %50 edebi analiz, %25 kültürel ve tarihsel şartlar, %15 yazar,tarih ve eser bilgisi, %10 edebiyat tarihi ve teorisi konularını kapsamaktadır.
 • Matematik Bölümü: Çoktan seçmeli 66 test sorusu içermektedir. Lisans derecesine eşdeğer zorlukta sorulardır. Soruların %50 temel matematik bilgisi, %25 cebir ve %25 geriye kalan matematik konularını kapsamaktadır.
 • Fizik Bölümü: Çoktan seçmeli 100 test sorusu içermektedir. Sorular %20 mekanik, %18 elektromanyetizma, %9 optik ve frekans, %10 termodinamik ve statik, %12 kuantum mekanik, %10 atom fiziği, %6 izafiyet teoremi, %6 Laboratuvar yöntemleri ve %9 diğer konuları kapsamaktadır.
 • Psikoloji Bölümü:Çoktan seçmeli 205 test sorusu içermektedir.Sorular %40 doğal ve deneysel psikoloji, %43 sosyal bilimler ve %13 diğer konuları kapsamaktadır.

GRR sınavına dört farklı yöntemlebaşvuru yapılmaktadır. Bu yöntemler ; telefon,posta,online ve faks yoluyladır.

 • Türkiye’de GRE Subject Test Computer Based sınavı başvuru merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerinde yer almaktadır.

 • Türkiye’de GRE Subject Test Paper Based sınavı başvuru merkezleri; Ankara Türk-Amerikan Derneği ve İstanbul Robert Kolejinde yer almaktadır.

 • Türkiye’de GRE General Test ETS merkezince görevlendirilmiş sınav merkezlerinde yapılmakta ve genellikle bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu sınav 3 saat sürmekte ve sözel ,sayısal ve Analitik yazma bölümlerinden oluşmaktadır.

Detaylı bilgi için bize ulaşın
Yazar
6
Cansu Akkaya
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Soru Sor
Film ve sinema alanına ilgi duyan herkesin ilk ve en büyük hayallerinin başında şüphesiz ...
Amerika’da okumak birçok kişinin en büyük hayalleri arasında yer almaktadır. ...

Copyright © 1994 - 2021 Karya Yurtdışı Eğitim