İngilizce

İngilizce

Bugün dünya genelinde birçok farklı dil kullanılır. Hemen hemen her ülkenin kendine özgü dili olmasının yanında ortak diller ile de birçok ülke birbiri ile kolay iletişime geçer. İngilizce dili de bu ortak görüşe kendini kabul ettiren bir dildir ve bugün bütün dünya genelinde konuşulan bir dil halini almıştır. Birçok ülkenin resmi dili olma özelliğine sahip olan İngilizce dili, günümüzde en çok sonradan öğrenilen dil unvanına da sahiptir. Hemen - hemen dünyada bu dili konuşan insanların yarısı bu dili konuşmayı sonradan öğrenmiştir.

Güncel Veriler İle İngilizce

Şu an yapılan güncel anket sonuçlarına bakıldığında dünya genelinde 500mlyona yakın insanın doğuştan İngilizce bildiği görülür. Buna ek olarak güncel olarak 1,5 milyar insan da bu dili sonradan öğrenip konuşur hale gelmiştir. Bu dilin bu kadar yaygın tercih edilmesi ve konuşulması neticesinde de İngilizce dili günümüzde evrensel bir dil olma özelliğini kazanmıştır.

İngilizce Şu An 67 Ülkenin Resmi Dilidir

Dünya genelinde şu anda her dört insandan bir tanesi İngilizce diline hâkimdir. Sonradan öğrenme yolu ile de anadil gibi konuşulabilen İngilizce dili sayısız ülkede geçen ve kullanılabilen bir dildir. Günümüzde 67 ülke şu an İngilizce dilini resmi dil olarak kabul etmiştir. Son yılların en popüler dilleri arasında ilk sırada yer alan İngilizce büyüleyici olması nedeni ile de birçok insanda merak oluşturur. Kelimelerin yanlış kullanımına bağlı olarak oluşacak hatalar gülünç anlara neden olsa da özünde oldukça samimi ve kolay bir dildir.

İngilizce Dilini Öğrenmenin Keyifli Yanları

İngilizce dilini konuşmak çok zevklidir. Kelime bütünlemeleri ve tamlamaları ile oldukça eğlenceli olan dil, öğrenim aşamasında insanlarda güzel anılar bırakır. İngilizce dilini öğrenmeye karar verenlerin sadece gramer çalışmasına odaklanmaları yanlıştır. Buna ek olarak konuşma dilini de kısa sürede benimsemesi önerilir. Bunları bir arada yaparken de sıkılmamak adına bu dilden zevk almaya çalışmakta fayda vardır.

İngilizce

İngilizce Alfabesinin Bilinmezleri

İngiliz alfabesinde bugün birçok ilginç detay bulmak söz konusu olabilir. Kelime ve cümlelerin sürekli değiştiği dilde birçok kelime aslında asıl anlamları ile kullanılmaz. Dil genelinde en kısa cümle ‘go’ olarak ifade edilen ‘git ‘kelimesidir. Bunun yanı sıra alfabede yer alan kelimelere her yıl yaklaşık olarak 5000 yeni kelimenin girişi söz konusudur. Bu nedenle İngilizce alfabesi ve sözlüğü her yıl ciddi bir oranla büyüme gösterir.

İngilizce dilinde en yaygın kullanılan harf ‘e’ harfidir. Hemen hemen her kelimede bulunan bu harf bazı kelimelerde art arda ve birden fazla kez de kullanılabilir. Alfabe geneline bakıldığında ise b u harfin toplamda yüzde 11 gibi büyük bir orana sahip olduğu görülebilir.

İngilizce Kelimelerin Büyüsü

İngilizce cümle kuruluşlarında bazı harfler vardır ki diğer kelimelere oranla kat ve kat daha fazla tercih edilir. Örnek olarak ‘Sad’ kelimesi mutsuzluk anlamı taşır ve ‘happy’, ‘fun’ gibi sözcüklere bakıldığında oldukça az kullanıldığı gözlemlenebilir. Happy kelimesi ise İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alan bir kelimedir. Bu gibi bazı kelimeler kelime sözlüğü içerisinde sayısız kere kullanım özelliği gösterir.

İngilizce Bilmenin Faydaları Nelerdir

İngilizce dili bugün dünya genelinde kabul görmüş bir dildir. Çok farklı ülkelerde yaşayan insanların dillerini bilmek mümkün olmadığı için, bu insanlar ile İngilizce dili öğrenerek anlaşma sağlanabilir. İngilizce ortak bir dildir ve bu dili bilmek yurtdışına çıkıldığında neredeyse yüzde 80 oranında başka ülke insanları ile iletişim kurmayı da mümkün hale getirir. Günümüz şartlarında birçok insanın yurtdışına çıktığı gözlemlendiğinde bu dilin öğrenilmesinin önemi bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Yazışma dili olarak da evrensel özelliğe sahip olan İngilizce dili, ticaret sektöründe kullanılan en yaygın dillerden bir tanesidir. Ticari faaliyet gösteren firmalar ile kurumsal anlamda gerçekleştirilecek büyük yazışmalar İngilizce özelliğe sahiptir. Kolay iletişimin en pratik yolu olan İngilizce, bugün tüm dünya kapılarının aralayan bir özelliğe sahiptir.

İngilizce

İngilizce Dilinde Kontrol Mekanizması Yer Almaz

Bugün dünya genelinde kullanılan birçok dilde bir kontrol mekanizması sistemi işler. Akif olarak işleyen bu sistemde dili yönlendirmek ve kontrol etmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, kontrol mekanizmasına sahip olmayan tek dil İngilizcedir. Bu özelliği sayesinde de dünyada konuşulan birçok dil, İngilizceye kelime transferi yapar. Yani bir diğer ifade ile İngilizce her geçen gün farklı dillerden aldığı kelimeler ile büyür ve gelişir. En basit örnek ile Türkçe dilinden de bugün birçok kelimenin İngilizce diline olduğu gibi geçtiği görülebilir. Ayran, yoğurt, kebap gibi kelimeler bu listede ilk sıralarda verilecek örnekler arasında yer alır.

İngilizcede En Sık Kullanılan Kelimeler

İngilizce dili konuşan insanlar kendi aralarında bazı kelimeleri çok sık tekrarlarlar. Bu kelimelerden en fazla tercih edileni ‘good’ kelimesidir. Güzel veya iyi anlamlarına gelen kelime günlük hayatta sıkça telaffuz edilir. Bunun yanında ‘time’ kelimesi de sıkça gün içerisinde telaffuz edilen bir diğer kelimedir. ‘Set’ kelimesi de günlük hayatta çok fazla kullanan kelime olmakla birlikte bu kelime diğerlerinden farklıdır. ‘Set’ kelimesi birçok fazla anlamı içeren bir kelimedir. Günlük hayatta bu kelime; atamak, saptamak, görevlendirmek, saati ayarlamak, kemikleri birbirine kaynatmak, sabitlemek, rengini düzeltmek, takmak, yerine oturtmak, meyvenin gelişimini ifade etmek, takım, küme elemanı, gruplar, topluluklar, harfleri yerine dizmek, batmak, kıvama getirmek gibi daha birçok farklı anlam için kullanılabilir.

İngilizcede Zıt Anlam İfade Eden Kelimeler

İngilizce o kadar farklı bir dildir ki bazı kelimeler birbirinin zıttı anlamları ifade etme özelliği gösterir. Örneğin ‘aught’ kelimesi ‘hep’ anlamını da taşır, ‘hiç’ anlamında da kullanılır. Bu tarz birçok kelimenin oluşu bu dilin konuşulurken oldukça eğlenceli hale gelmesini sağlamaktadır. Tabi dili profesyonel anlamda kullanana kişiler bu ayrımları kolayca yapma özelliğine sahiptir. Yeni başlayanlar için ise profesyonel dereceye yükselene kadar kelime anlamlarında güçlük çeker.

İngilizce

Zıt Anlam Taşıyan Kelimelere Verilebilecek Bazı Örnekler;

 • Buckle: kopmak ya da bağlanmak anlamı içerir.
 • Cleave: Ayırmak ya da yapıştırmak anlamlarını ifade eder.
 • Continue: Devam etmek ya da beklemede kalmak demektir.
 • Dike: Duvar ya da hendek anlamı ile kullanılır.
 • Fine: İyi, yeterince güzel demektir.
 • Fast: Hızlı ve yeterince öfkeli olarak kullanılır
 • Off: Devre dışı bırakmak ya da tekrar etkinleştirmek anlamı içerir
 • Model: Kopya ya da örnek anlamı içerir.
 • Presently: Şimdi ya da yakında anlamında kullanılır
 • Quantum: Önem arz edecek ölçüde küçük ya da büyük şeyleri ifade etmek için kullanılır
 • Rent: Satmak ya da satın almak anlamlarını içerir
 • Skin: Örtmek ya da örtülü şeyi kaldırmak anlamı taşır.
 • Wind Up: Başlangıcı ya da bitişi ifade eder.
 • Left: Ayrılan veya elde kalan anlamında kullanılır.
 • Grade: Yatay ya da dikey eğitim demektir.
 • Unbending: Rahatlatıcı ya da sert cisim anlamındadır.
 • Hold Up: destek vermek ya da engel olmak anlamları için kullanılır.

Yazar
9
Mete Akkoyunlu
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Soru Sor
İrlanda’da Öğrencilere Çalışma İzni Yurtdışı eğitim son yıllarda dil okulları ...
Vancouver Dil Okulları Vancouver, batı yakasının en güzel şehirlerinden birisidir. British ...

Müşteri Memnuniyet Hattı: +90 549 899 50 00 • Copyright © 1994 - 2020 Karya Yurtdışı Eğitim