İngilizce Seviye Tespit Sınavı

İngilizce seviye tespit sınavımız toplam 120 sorudan oluşmakta ve maksimum 45 dakika içerisinde cevaplanması gerekmektedir. Sınavımızı sağdaki cevap anahtarına işaretleyip sınavı bitir diyerek seviyenizi anında öğrenebilirsiniz. soruları çıktı alıp çözmek isterseniz indirmek için tıklayın. Cevap anaharı için tıklayın
Sorular
Sayfalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 Whore from? I'm from Russia. A you are B you C are you 2 We have house in Moscow. A any B a C an 3 I have two , a boy and a girl. A sons B daughters C children 4 I work Ina . .... In a doctor. A hospital B hotel C supermarket 5 This is my brother. name's Paul. A Her B His C He's 6 five people In my famly. A Ihey am B There is C There am 7 I get up 7 o'clock in the morning. A for B at C in 8 I like apples, but Ibananas. A don't like B like C do like 9 Excuse me, speak French? A do you B you do G you 10 How much are shoes? A this B these C that
sorular
Cevap Anahtarı
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D
13
A
B
C
D
14
A
B
C
D
15
A
B
C
D
16
A
B
C
D
17
A
B
C
D
18
A
B
C
D
19
A
B
C
D
20
A
B
C
D
21
A
B
C
D
22
A
B
C
D
23
A
B
C
D
24
A
B
C
D
25
A
B
C
D
26
A
B
C
D
27
A
B
C
D
28
A
B
C
D
29
A
B
C
D
30
A
B
C
D
31
A
B
C
D
32
A
B
C
D
33
A
B
C
D
34
A
B
C
D
35
A
B
C
D
36
A
B
C
D
37
A
B
C
D
38
A
B
C
D
39
A
B
C
D
40
A
B
C
D
41
A
B
C
D
42
A
B
C
D
43
A
B
C
D
44
A
B
C
D
45
A
B
C
D
46
A
B
C
D
47
A
B
C
D
48
A
B
C
D
49
A
B
C
D
50
A
B
C
D
51
A
B
C
D
52
A
B
C
D
53
A
B
C
D
54
A
B
C
D
55
A
B
C
D
56
A
B
C
D
57
A
B
C
D
58
A
B
C
D
59
A
B
C
D
60
A
B
C
D
61
A
B
C
D
62
A
B
C
D
63
A
B
C
D
64
A
B
C
D
65
A
B
C
D
66
A
B
C
D
67
A
B
C
D
68
A
B
C
D
69
A
B
C
D
70
A
B
C
D
71
A
B
C
D
72
A
B
C
D
73
A
B
C
D
74
A
B
C
D
75
A
B
C
D
76
A
B
C
D
77
A
B
C
D
78
A
B
C
D
79
A
B
C
D
80
A
B
C
D
81
A
B
C
D
82
A
B
C
D
83
A
B
C
D
84
A
B
C
D
85
A
B
C
D
86
A
B
C
D
87
A
B
C
D
88
A
B
C
D
89
A
B
C
D
90
A
B
C
D
91
A
B
C
D
92
A
B
C
D
93
A
B
C
D
94
A
B
C
D
95
A
B
C
D
96
A
B
C
D
97
A
B
C
D
98
A
B
C
D
99
A
B
C
D
100
A
B
C
D
101
A
B
C
D
102
A
B
C
D
103
A
B
C
D
104
A
B
C
D
105
A
B
C
D
106
A
B
C
D
107
A
B
C
D
108
A
B
C
D
109
A
B
C
D
110
A
B
C
D
111
A
B
C
D
112
A
B
C
D
113
A
B
C
D
114
A
B
C
D
115
A
B
C
D
116
A
B
C
D
117
A
B
C
D
118
A
B
C
D
119
A
B
C
D
120
A
B
C
D

Copyright © 1994 - 2020 Karya Yurtdışı Eğitim